Està en: INICI > Consum

S’ha de dirigir a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor:

  • Quan vulga informar-se o plantejar una reclamació sobre temes de consum, sempre i quan estiga empadronat a Castelló de la Plana.
  • Quins temes són matèria de consum? És matèria de consum la compra d’un producte o la contractació d’un servei.
  • En el primer cas, la compra ha estat realitzada en una empresa (compra d’habitatge, roba, electrodomèstics, etc.).
  • En el segon cas, els serveis sobre els quals es poden consultar o reclamar són molt diversos: Subministrament de gas, electricitat, reparació d’electrodomèstics, reparació de vehicles, transport privat i públic, tintoreries, serveis bancaris, etc.
  • Les consultes sobre temes de consum es poden realitzar personalment al Negociat (Plaça Major, 1 - Edifici Noble 4ª planta), o bé telefònicament (964 269 609).
  • Per a tramitar reclamacions s’haurà de complimentar un imprès que se’ls facilitarà en el Negociat i presentar-lo en el Registre del Negociat de Consum (Plaça Major, 1 - Edifici Noble 4ª planta) o en les Juntes Municipals de Districte Nord, Sud, Est, Oest i Grau.

Si la compra d’un producte o la contractació d’un servei no s’ha realitzat en una empresa, sinó que s’ha realitzat de particular a particular, la reclamació ha de ser tramitada mitjançant un Jutjat.