Està en: INICI > Ermites
Sant Isidre

Informaci

Partida del Censal.
Entitats Agrcoles de la Ciutat.

Lermita de Sant Isidre i Sant Pere, segons la seua antiga titularitat pren el malnom de la partida hortana on es troba construda.

Lany 1628, Antoni Castell regala uns terrenys a la Cofradia dels llaurasdors per a que construisquen una ermita dedicada a aquestos dos sants.

El 10 de juny de 1631 es collocava la primera pedra, a un solar junt a lantic cam de Castell al mar, actualment Cam Vell de la mar i pocs anys desprs, al 1633, rsula Mas, donzella, llega deu sous per les obres de la nova ermita en construcci.

A 1652, Cristfol Figuerola i Pere Castell, com a Prior i Procurador respectivament de la Casa i Ermita de Sant Isidre i Sant Pere contracten amb lesculptor de Valncia Antoni Lpez la construcci dun retaule de fusta per a laltar major, que encara es conserva en el seu lloc original. Aquest retaule, donat per Francesc Mercer Mas al 1672, disposava duna obertura central on sinstall una pintura amb les imatges dels sants titulars. El llens fou retirat de lermita en 1936 per a evitar la seua destrucci, custodiant-se actualment al Museu de la Catedral de Santa Maria.

A lepidmia del clera de 1885, lermitori fou habilitat com hospital i entre 1892 i 1894 lAjuntament realitza obres de reforma i reconstrucci. Lermita fou cedida al 1972 a les Entitats Agrries de la Ciutat que de nou la restauren.

FESTES:

Maig.
Diumenge segent al dia 15.
Benedicci dels camps.
"Canto de los Gozos".
Missa solemne.
Gran masclet, porrat y Balls populars.

Entre el 4 i el 12 d Octubre.