Està en: INICI > Esports

CAMPANYA 2018-2019

RENOVACIONS (mateix grup i horari)
Podran renovar totes les persones inscrites en la campanya 2017-2018, i el termini serà del 4 de Juny al 17 d´Agost de 2018 (ambdós inclusivament), en les oficines del Patronat d´Esports

CANVIS DE GRUP
Aquells/lles persones renovades per a la campanya 2018-2019 que desitgen canviar de grup, podran fer-ho els dies 20 i 21 d´agost de 2018 en les oficines del Patronat d´Esports

NOVES INSCRIPCIONS
Les persones que desitgen incorporar-se com nou alumnat, així com les que estant inscrites en l'anterior campanya no hagen renovat abans del 18 d'agost de 2018, ho podran fer a partir del dilluns 17 de setembre de 2018 en les oficines del Patronat d´Esports

PAGAMENT

El pagament del preu públic, que en este exercici ascendeix a 65.98 € (Octubre de 2018 a Maig de 2019) 45.68 € (Gener a Maig de 2019) podrà realitzar-se:
  • Per mitjà d´ingrés en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores, presentant obligatòriament el justificant de pagament en les oficines del PATRONAT D´ESPORTS, per a així fer efectiva la inscripció.
  • Per mitjà de targeta bancària en les mateixes oficines del PATRONAT D´ESPORTS.
  • Per mitjà d´ordre de domiciliació bancària ( NOMÉS PER A LES PERSONES QUE RENOVEN INSCRIPCIÓ), que haurà de lliurarse-se degudament omplida en el Patronat d'Esports
BAIXES I DEVOLUCIONS (BOP nº 96, 7 d´agost de 2008)
  • Els usuaris podran sol·licitar per escrit 10 dies abans de l´inici del mes corresponent (octubre 2016), la baixa definitiva en el curs, procedint-se a la devolució de la quantitat lliurada a compte. En cap cas es procedirà a la devolució del preu pagat una vegada iniciada la prestació del servei.
  • Quan per causes no imputables a l´obligat al pagament del preu públic, no se preste el servici públic, es procedirà la devolució de l´import que corresponga, prèvia petició de la persona interessada, acompanyant a la seua petició l´original del "Justificant de pagament" o rebut acreditatiu del pagament realitzat.

Manteniment físiC OCTUBRE 2018 - MAIG 2019

 
CENTRE DIES HORES
Col·legi Carles Salvador Dilluns, dimecres i dijous 18:00-19:00
Col·legi Carles Salvador Dilluns, dimecres i dijous 19:00-20:00
Col·legi Carles Salvador Dilluns, dimecres i dijous 20:00-21:00
Col·legi Jaime I Dilluns, dimecres i dijous 18:00-19:00
Col·legi Jaime I Dilluns, dimecres i dijous 19:00-20:00
Institut Sos Baynat Dilluns, dimecres i dijous 18:00-19:00
Institut Sos Baynat Dilluns, dimecres i dijous 19:00-20:00
Institut Matilde Salvador Dilluns, dimecres i dijous 20:00-21:00
Pavelló Fernando Úbeda (Grapa) Dilluns, dimecres i divendres 9:15-10:15
Pavelló Fernando Úbeda (Grapa) Dilluns, dimecres i divendres 10:15-11:15
Col·legi Blasco Ibánez Dilluns, dimecres i dijous 19:00-20:00
Pavelló Castàlia Dilluns, dimecres i divendres 9:30-10:30
Col·legi Isabel Ferrer Dilluns, dimarts i dijous 19:00-20:00
Pavelló Ciutat de Castelló Dimarts, dimecres i dvendres 9:30-10:30
Col·legi La Marina Dilluns, dimecres i dijous 18:45-19:45
Institut Politécnico Dilluns, dimecres i dijous 19:30-20:30
Institut Politécnico Dilluns, dimecres i dijous 20:30-21:30
Instal·lacions Rafalafena Dilluns, dimecres i divendres 9:15-10:15
Instal·lacions Rafalafena Dilluns, dimecres i divendres 10:15-11:15
Instal·lacions Rafalafena Dilluns, dimecres i divendres 18:00-19:00
Instal·lacions Rafalafena Dilluns, dimecres i divendres 19:00-20:00
Instal·lacions Rafalafena Dilluns, dimecres i divendres 20:00-21:00
Pavelló Emilio Fabregat Dilluns, dimecres i divendres 19:30-20:30
Pistes Gaetà Huguet Dimarts i dijous 17:30-18:30
Col·legi Gaetà Huguet Dilluns, dimecres i dijous 18:00-19:00
Col·legi Gaetà Huguet Dilluns, dimecres i dijous 19:00-20:00
Col·legi Benadresa Dimarts i dijous 19:00-20:00
IES Vicent Castell (Mixte 5) Dilluns, dimarts i dijous 19:00-20:00

Aerobic

CENTRE DIES HORES
Instal·lacions Rafalafena Dimarts i dijous 19:00-20:00

>> Informació Gimnàstica de Manteniment Persones Adultes. Temporada 2018-2019. Actualitzat Divendres 21 de Setembre de 2018