Està en: INICI > Esports


CURS 2019-2020

Les Escoles Esportives Municipals començaran en Octubre de 2019.

Actualitzat Dimarts 15 d'Octubre de 2019
Escoles Esportives Municipals 2019-2020
 • ATLETISME
  Renovacione inscrits 2018-2019
  Del 3 de Juny al 16 d'Agost de 2019
  Canvis de grup
  Dimarts 20 d'Agost de 2019
  Noves inscripcions
  Dimecres 11 de Setembre de 2019
 • EQUITACIO
  Renovacions inscrits 2018-2019
  Del 3 de Juny al 16 d'Agost de 2019
  Canvis de grup
  Dimarts 20 d'Agost de 2019
  Noves inscripcions Primer Trimestre
  Divendres 13 de Setembre de 2019
 • PADDEL I TENNIS
  Renovacions inscrits 2018-2019
  Del 3 de Juny al 16 d'Agost de 2019
  Canvis de grup
  Dimarts 20 d'Agost de 2019
  Noves inscripcions
  Dimecres 2 d'Octubre de 2019
 • RESTA D'ESCOLES ESPORTIVES
  Inscripcions a partir del Dijous 12 de Setembre de 2019
>> Escoles Esportives per esport. Document PDF

>> Sol·licitud d´Inscripció Escoles Esportives Municipals 2019-2020 Document auto emplenable

RENOVACIONS / INSCRIPCIONS TEMPORADA 2019-2020
EQUITACIO
 • Trimestre 1r (Octubre-Novembre-Desembre 2019)
  Renovacions: 3 de Juny al 16 d'Agost (alumnat inscrit en els tres trimestres de la temporada anterior)
  Canvis de grup: Dimarts 20 d'Agost de 2019
  Noves Inscripcions: Divendres 13 de Setembre de 2019  
 • Trimestre 2n (Gener-Febrer-Març 2020)
  Renovacions: 2 al 13 de Desembre (alumnat inscrit Trimestre 1r)
  Canvis de grup: Dilluns 16 de Desembre de 2019
  Noves Inscripcions: Dimarts 17 de Desembre de 2019  
 • Trimestre 3r (Abril-Mayo-Juny 2020)
  Renovacions: 2 al 13 de Març (alumnat inscrit Trimestre 2n)
  Canvis de grup: Dimarts 17 de Març de 2020
  Noves Inscripcions: Dimarts 24 de Març de 2020

INFORMACIO

En general les escoles esportives municipals procuraran començar el curs, llevat d´excepcions justificades, a partir del primer dia lectiu d´octubre.

Els grups ja realitzats en el curs que finalitza i amb un nombre d´alumnes igual o major al mínim establit per a pagar el percentatge de coordinació, es concretaren al maig per a la seua inscripció al setembre i inici de classes a l´octubre, a fi de reserva d´instal·lació, informació a interessats i busca de monitors.

En general les sessions solen ser dos per setmana variant la seua duració entre 1 hora i hora i quart segons les edats dels alumnes de la manera següent:
 • Els grups que majoritàriament estiguen formats per alumnes de 3r i 4t de primària (edat en general benjamí) les sessions no excediran d´1 hora
 • Si són majoritàriament de les dites edats però amb més de tres alumnes (aprox. 1/3 del grup) d´edat aleví (5 i 6t) podran ser fins de 1h.I 15min.
 • 1 h. 15min. Si són grups majoritàriament de categoria aleví (5 i 6t / més de 6 alumnes, aprox. 2/3 del grup).
En cap cas una sessió diària podrà excedir una hora i 15 minuts (amb l´única excepció d´alumnes exclusivament d´això i en el cas d´una única sessió setmanal)

HORARI D´ACTIVITAT
En general en els centres de primària, amb activitats de l´AMPA (menjador), a fi de no interferir en les mateixes i no ocupar el pati que servix d´escampament per a tots els alumnes que al migdia romanguen en el centre, les escoles municipals s´organitzaran des de les 17.15

Els monitors corresponents els assignarà el club o federació en qui el Patronat d´Esports delegue l´organització tècnica de l´Escola. Excepcionalment podran ser proposats per l´AMPA o centre educatiu i es consensuarà amb a l´entitat organitzadora la gestió i control dels mateixos.

Almenys en les edats de 14 a 16 anys (3 i 4t d´ESO, en general la categoria cadet), i fins als 18 si és el cas, els inscrits no poden ser esportistes que hagen participat en competició federada o d´IR en l´esport en qüestió la temporada prèvia. Tampoc s´admet la inscripció d´equips infantles d´IR.