Està en: INICI > Esports
Jornades Escoles Esportives Municipals 2007-2008
"Como ensenyar i que ensenyar"

   El Patronat Municipal d´Esports de Castelló organitza jornades formatives per a monitors d´Escoles Esportives municipals.

Estes jornades van dirigides als clubs/entitats organitzadores d´escoles esportives municipals de basquetbol, handbol, futbol-sala, voleibol i atletisme, així com a altres clubs amb equips participants en les competicions dels Jocs Esportius municipals.

El Patronat comença a organitzar en este curs 2007-08 unes jornades formatives dirigides als potencials monitors/es d´Escoles Esportives municipals, davall el títol de: "Les Escoles Esportives municipals: com ensenyar i què ensenyar".

En esta primera ocasió s´organitzen de la mà del Club Basquetbol Castelló, que ha contactat amb els dos professors que realitzaran les dos sessions teòriques referides als aspectes pedagògics (a càrrec del Psicopedagog Miguel Llopis) i didàctics (a càrrec del Llicenciat en Educació Física i entrenador Fernando Úbeda) d´interés per a la iniciació esportiva en les edats que ens ocupen, des dels 9 anys i fins als 13, 14, 15 o 16 segons els casos.

Estes dos sessions teòriques es completaran amb algunes sessions pràctiques de l´especialitat en qüestió. Estan previstes ja, almenys, en basquetbol, en esta edició a càrrec dels entrenadors Vicente Va usar i Dani de la Mata;  handbol, a càrrec de Luis Enrique Arrufat, i futbol sala, a càrrec de Fran Torres. Les jornades es desenvoluparan en la seu del Patronat Municipal d´Esports (C/Columbrets, 22).

Les sessions pràctiques de cada modalitat es concretaran als assistents en la primera jornada i tindran lloc principalment al llarg de l´última setmana de setembre i la primera quinzena d´octubre.
 
Per la nostra part aprofitarem, a més, per a recordar-vos les normes bàsiques organitzatives de les escoles esportives municipals: edats, nombre d´alumnes per grup, duració de les sessions, control d´inscripcions i assistència dels alumnes, ús i control del material esportiu, assistència i puntualitat dels monitors/es, etc. En definitiva les nostres obligacions amb els alumnes a fi d´impartir i organitzar les classes de forma adequada. I també aspectes referits a la tramitació d´inscripcions per a les competicions locals/escolars si és el cas.
                                    
 Als assistents que completen les jornades per a cada modalitat esportiva se´ls expedirà una certificació de la formació rebuda.


volver