Està en: INICI > Esports
Agenda

 • 1. CONTRACTES DE SERVEIS
  Nou Plec de prescripcions tècniques.
  Enviat al DOUE anunci de rectificació d'errors en data 26 de febrer de 2018.
  Data fi de presentació de proposicions: 6 d'abril de 2018, en horari de Registre d'Entrada.
  Obertura SOBRE A: Dimecres 11 d'abril de 2018, a partir de les 9:00 hores.
  Obertura SOBRE B: Dijous 12 d'abril de 2018, a partir de les 9:00 hores.
  ms informacin
 • 2. CONTRACTES DE SUMINISTRE
  ms informacin
 • 3. GESTIO DE SERVEIS PUBLICS
  ms informacin
 • 4. ALTRES CONTRACTES
  ms informacin