Està en: INICI > Gent Major
L'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, mitjançant la Regidoria de gent major, impulsa diverses iniciatives destinades a millorar la situació social i personal dels nostres majors, millorar la seua qualitat de vida i promoure en definitiva el seu benestar.

La Regidoria de la gent major desenvolupa activitats de temps lliure, de caràcter recreatiu i educatiu, destinades al col·lectiu de persones majors de la ciutat de Castelló, amb la finalitat d'afavorir la seua participació i integració en tots els àmbits de la vida comunitària. Per a això, s'estableixen com prioritàries les següents àrees d'intervenció:

1.- INFORMACIÓ.
 • Informació, orientació i assessorament a la població general i associacions de majors sobre assumptes que els afecten de forma especial.
 • Servei d'assessorament jurídic gratuït a majors.
 • Servei d'assessorament psicològic gratuït a majors.

2.- PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT.
 • Projectes de voluntariat per a la gent major.
 • Celebració del dia del voluntariat.
 • Excursions i visites culturals.
 • Reunions de treball.
 • Cursos formatius.

3.- ACTIVITATS D'OCI I TEMPS LLIURE.
 • Campanya Bodes d'Or/Gal·la de Sant Valentí.
 • Setmana de la gent major.
 • Programa d'horts d'oci per a majors.

4.- PROGRAMES DE SENSIBILITZACIÓ.
 • Celebració del dia internacional de les persones majors.
 • Edició de la revista “Gent Major”.
 • Celebració del dia mundial de la presa de consciència de l'abús i maltractament als majors.
 • Activitats d'intercanvi intercultural i intergeneracional.

5.- PROGRAMES DE FORMACIÓ.
 • Campanyes esportives i tallers socioculturals.
 • Aules de la tercera edat.

6.- PARTICIPACIÓ SOCIAL.
 • Creació del Consell Municipal de Gent Major de Castelló.
 • Convocatòria subvencions municipals per a associacions de gent major.
 • Suport administratiu en els tràmits a desenvolupar per les associacions de gent major.
 • Col·laboració amb les associacions de gent major de la ciutat en les tasques de manteniment, millora i adequació dels centres cívics de majors. Supervisió dels mateixos.
 • Gestió i manteniment del centre per a majors Columbretes.
 • Organització de cursos de formació i dinamització de l'associacionisme entre la gent major.
 • Promoció de la utilització i compatibilitat d'us dels centres de majors.

7.- XARXA DE CIUTATS AMIGABLES AMB LES PERSONES MAJORS.
 • Desenvolupament del projecte “Castelló: ciutat amigable amb les persones majors”.

8.- PROMOCIÓ DE L'ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE.
 • Tallers d'estimulació cognitiva “Brain Factory”.
 • Taller de representació i expressió teatral.

Aquelles persones interessades en aquestos programes poden informar-se en:

Oficina del Major
Plaça Major, número 1 - Planta Baixa
Telèfon: 964 355 100.
oficinadelmayor@castello.es