Este portal ha sigut actualitzat perquè seguisca recomanacions adoptades pel Consorci World Wide Web - W3C impulsades a través de la iniciativa d'Accessibilitat Web (Web Accessibility Initiative- WAI), per a poder facilitar l'ús d'internet al nombre més gran possible d'usuaris.

Entre les característiques utilitzades destaquen les següents:
 • Este portal es visualitza de forma pràcticament idèntica en Internet Exporer 4 o superior, Mozilla Firefox o Opera 6 o superior, a l'estar dissenyat amb Fulls d'Estil que complixen l'Estàndard CSS 1.0.
 • Este portal es visualitza correctament en resolucions de 800x600, 1024x780 i superiors.
 • Està disponible un sistema d'ajuda a l'usuari a través de l'email web@castello.es per a consultes generals relacionades amb el portal i per a consultes específiques sobre accessibilitat.
 • Hi ha accessos directes per mitjà de teclat a la majoria de les ocpciones del menú principal, així com a la totalitat de menús secundaris.
 • Esta disponible la navegació lògica per tot el portal a través del tabulador.
 • En totes les imatges, botons gràfics i objectes multimèdia s'han proporcionat textos equivalents que informació sobre el contingut dels mateixos.
 • Tota la informació transmesa en imatges a través dels colors és totalment comprensible sense color
 • Les combinacions de color dels textos i fons té el suficient contrast per a poder ser percebuda per usuaris amb deficiències en la percepció del color o amb pantalles monocromàtiques
 • Es permet a l'usuari augmentar la grandària de la lletra des de la pròpia pàgina, evitant així deixar la dita opció a la disponibilitat del navegador.
 • Totes i cada una de les pàgines tenen el mateix nivell d'accessibilitat que la portada. Totes complixen les especificacions CSS, XHTML 2.0 i el nivell AAA de T.A.W.
 • En totes les pàgines hi ha una ruta contextual que ajudarà a l'usuari a reconéixer que secció està dins de la web en cada moment.
 • Totes les taules usades disposen del seu corresponent títol orientatiu del contingut que alberguen.
 • En quant als scripts, applets, animacions flaix i altres objectes dinàmics, totes les pàgines continuen sent igual d'opertius quan este tipus d'objectes no és suportat.
 • S'eviten al màxim del possible l'obrir noves finestres de l'explorador, i en el cas que així siga s'indicarà per mitjà de la següent icona que es la informació s'obrirà en una nova finestra.
 • Tots els formularis té un valor per defecte que ajude a l'usuari a reconéixer el tipus d'informació que ha d'inserir.
 • El portal s'ha desenvolupat optimitzant al màxim la grandària de les icones i imatges per a que els usuaris amb connexions lentes no tinguen cap problema a accedir a la informació.