Les Juntes de Districte sn els rgans territorials de la ciutat de Castell en els sis districtes urbans en qu es divideix la capital: nord, sud, este, oest centre i Grau.
Plànol de delimitació dels districtes de la ciutat

Van ser creades en 1992 i des d'eixe moment estan en funcionament amb una important finalitat: facilitar la participaci ciutadana en la vida social local.

El president de cada una de les juntes de districte s un tinent d'alcalde de l'Ajuntament, anomenat per l'alcalde. En l'actualitat els tinents d'alcalde de districte i els seus regidors de suport sn:
Cada Junta de districte est formada per un president i vocals que es repartix de la manera segent: dos regidors, dos vens en representaci dels partits poltics amb representaci municipal, fins a cinc representants de les associacions de vens del districte, fins a un representant de les associacions de Mares i Pares d'alumnes dels centres escolars del districte i dos vens designats per l'alcaldia.