Està en: INICI > Medi Ambient
L'Agenda 21 és un diagnòstic de la situació present i un programa d'acció que tracta els problemes socials, econòmics i ambientals a nivell local amb la finalitat de resoldre'ls i realitzar previsions per al futur. Suposa el compromís d'un municipi d'estimular de forma estructurada i planificada el desenvolupament de mesures encaminades a fer compatible el respecte al medi ambient amb el desenvolupament social i econòmic, és a dir, un desenvolupament sostenible.

Els objectius globals de l'Agenda 21 Local de Castelló pretenen:

  • Conèixer la situació del terme municipal pel que fa a vectors des d'una perspectiva global.
  • Conèixer la percepció i opinió de la ciutadania pel que fa a problemàtica ambiental, causes i conseqüències i alternatives de solució.
  • Definir els factors per al posicionament estratègic de Castelló.
  • Sensibilitzar, motivar i informar a la ciutadania en matèria de desenvolupament sostenible i Agenda 21 Local.
  • Millorar la imatge del municipi.
  • Millorar l'estat del Medi ambient i la Qualitat de Vida dels ciutadans de Castelló.

El procés d'implantació de la Agenda 21 Local comprèn tres fases principals:
  • Fase 1.- Diagnòstic Ambiental.
  • Fase 2.- Pla d'Acció.
  • Fase 3.- Pla de Seguiment.