Està en: INICI > Medi Ambient
El servei d'Ecoparc Mòbil s'ha engegat amb l'objectiu d'afavorir l'accés al servei d'Ecoparc a persones amb mobilitat reduïda o limitada, evitant que s'hagen de desplaçar a les instal·lacions de l'Ecoparc municipal, situat al costat del Mercat de Proveïments. També es pretén amb aquesta iniciativa fer arribar el servei d'Ecoparc als diferents districtes de Castelló. Per això, cada dia de la setmana en l'Ecoparc Mòbil s'instal·la en un punt diferent de la ciutat. L'últim objectiu és potenciar el reciclatge a través de la recollida selectiva de tots aquells residus domèstics no voluminosos que per la seua naturalesa no tenen cabuda en els contenidors tradicionals de recollida d'escombraries.

Els usuaris als que va dirigit el servei d'Ecoparc Mòbil són els particulars, els comerços i les oficines.

Ecoparc Mòbil

FUNCIONAMENT DEL SERVEI
Freqüència: de dilluns a disabte.
Horari d'atenció al públic: de 7:45 a 10:00 i de 10:20 a 12:30 hores.
Punts d'ubicació de l'Ecoparc Mòbil: segons la següent programació en funció del dia de la setmana.
 • Dilluns (Zona del Mercat del Dilluns): En Camí Caminàs, junt porta accés REFEYME nº 4.
 • Dimarts (Parc Geòleg Royo): Encreuament Avda. Chatelerault amb Mª Teresa González Justo.
 • Dimecres (El Corte Inglés): Explanada davantera.
 • Dijous (Primer Molí): Avinguda Capuchinos.
 • Divendres (Mercat del Grau): Passeig Buenavista.
 • Disabte (Centre): Avinguda Rei En Jaume, front Institut Fco. Ribalta.

RESIDUS ADMESOS PER L'ECOPARC MÒBIL
L'Ecoparc Mòbil admet únicament els següents tipus de residus:
 • Bateries de cotxe.
 • Paper i cartó.
 • Tubs fluorescents.
 • Bombetes incandescència.
 • Bombetes de baix consum.
 • Telèfons mòbils usats.
 • Carregadors de mòbils.
 • Bateries de mòbils.
 • Piles seques.
 • Piles Botó.
 • Oli vegetal.
 • Oli mineral.
 • Uns altres residus (roba, draps, etc.).
 • Vidre.
 • Envasos lleugers.
 • Mobles i estris.