Està en: INICI > Medi Ambient
Estudi d'avaluació del risc dels plàtans del parc Ribalta

Estudi d'avaluació del risc dels plàtans del parc Ribalta [PDF 3.88 Mb]
ESTUDI DE RISCOS

L'augment de branques caigudes al parc Ribalta, així com d'algun arbre va fer que l'Ajuntament de Castelló de la Plana encarregara una avaluació del risc dels plàtans d'ombra del parc Ribalta a un dels millors arbristes d'Europa, Josep Selga. L'estudi, que ha analitzat 177 exemplars, persegueix detenir el procés de debilitament dels arbres, reduir el risc de noves caigudes i millorar el patrimoni arbori del parc Ribalta. En aquests moments compta amb més de 300 plàtans d'ombra i en conjunt supera els 1.500 arbres.


ESTAT DELS ARBRES

L'avaluació externa ha permès identificar un procés de debilitament, per a alguns arbres irreversible, que obliga a prendre mesures extraordinàries per a salvaguardar el conjunt arbori i evitar riscos de noves fractures.

Quatre són les CAUSES:
  1. 1. Les successives obres de reforma executades en el parc, com les de la plataforma del TRAM.
  2. 2. La compactació del sòl, que redueix el contingut en oxigen necessari per a la respiració radicular.
  3. 3. Algunes podes practicades fa dècades.
  4. 4. L'escassa distància de plantació entre arbres.


ACTUACIONS

L'estudi proposa actuacions de caràcter immediat per a frenar aquest procés de debilitament, les quals inclouen la retirada d'arbres morts o greument danyats per a reduir el risc de noves fractures de branques o caiguda d'arbres.

Sobre el sòl:
800 ximeneres per a oxigenar el sòl. Perforacions en el sòl emplenades amb graveta que permeten fer regs en profunditat.

Sobre 177 plàtans d'ombra:
62 Manteniment per a cuidar
63 Seguiment per a monitoritzar
8 Poda per a sanejar
25 Reformació per a revitalitzar
19 Tala per a evitar riscos
60 Plantació de nous exemplars


ALTRES MILLORES

La Regidoria de Sostenibilitat Ambiental també està treballant en altres millores del parc Ribalta que pretenen potenciar l'ús social d'aquest pulmó verd de la ciutat i recuperar el seu protagonisme en la vida quotidiana de la societat castellonenca.

Rehabilitació de la Caseta del Pou
Per a recuperar el servei de bar-cafeteria

Rehabilitació del Colomer
Per a instal·lar banys públics

Millora del sistema de drenatge
Per a evitar la pèrdua d'arena

Estudi d'avaluació del risc dels plàtans del parc Ribalta   Estudi d'avaluació del risc dels plàtans del parc Ribalta