Està en: INICI > Medi Ambient
La Carta d'Aalborg va ser aprovada pels participants en la Conferència europea sobre ciutats sostenibles, celebrada en Aalborg (Dinamarca) entre els dies 24 i 27 de maig de 1994 davall el patrocini conjunt de la Comissió Europea i la ciutat d'Aalborg i organitzada pel Consell internacional d'iniciatives ambientals locals (ICLEI). Este organisme va assumir la responsabilitat d'elaborar el projecte de la Carta junt amb el Ministeri de planificació i transport urbans de l'estat federat alemany de Renània del Nord-Westfàlia. La Carta reflexa les idees i els termes d'un gran nombre de col·laboradors.

La Carta d'Aalborg va ser firmada inicialment per 80 autoritats locals europees i 253 representants d'organitzacions internacionals, governs nacionals, centres científics, assessors i particulars. Amb la firma de la Carta, les ciutats, poblacions menors i unitats territorials d'Europa es van comprometre a participar en les iniciatives locals del Programa 21 i a desenvolupar programes a llarg termini cap a un desenvolupament sostenible, al mateix temps que van iniciar la campanya de ciutats europees sostenibles.

El projecte de la Carta va ser debatut per més de 600 participants en els 36 cursos pràctics de la Conferència d'Aalborg. En el text definitiu es van incorporar moltes observacions i suggeriments. Sense embargament, el grup de redacció de la Carta va considerar que nombroses propostes de modificacions bàsiques i substancials mereixien un examen i un debat més detallats i no podien incloure's com un mer aspecte de redacció. En conseqüència, es va proposar que la revisió de les modificacions proposades fora responsabilitat del comité de coordinació de la campanya i que la Carta fora desenvolupada en major mesura i sotmesa als participants en la segona Conferència europea sobre ciutats sostenibles, que se celebrarà al setembre de 1996 a Lisboa (Portugal).

Descarregar el document en PDF.