Està en: INICI > Medi Ambient
1. DEFINICIÓ
Un ecoparc és una instal·lació municipal destinada a la recepció i emmagatzematge temporal i separat d'aquells residus urbans que no són objecte de recollida en els contenidors instal·lats en la via pública, amb la finalitat de facilitar i garantir una adequada gestió dels mateixos.

2. SITUACIÓ, HORARI I TELÈFONS D'INTERÉS
Quadra Tercera, s/n.

Mapa Localització
Horari habitual:
De dilluns a disabte, de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 18:00 hores.
Diumenges i festius, de 09:00 a 14:00 hores.

Telèfon Ecoparc: 964 730 115.

Telèfon Servei Municipal de Recollida d'Estris: 964 216 134.


Ecoparc

3. CARACTERÍSTIQUES
L'Ecoparc de Castelló és una instal·lació classificada com Ecoparc de tipus D segons la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi ambient. Es tracta del model més gran d'Ecoparc, comptant amb una superfície aproximada de 6.000 m2 i s'ha dissenyat a dos nivells, per a facilitar l'aportació dels residus en els contenidors.

El vial de circulació per als usuaris es troba en el nivell superior i els diferents contenidors de 18/26 m3 i la resta dels elements estan disposats en el nivell inferior.

4. HISTÒRIA, USUARIS I RESIDUS ADMESOS
La necessitat de cuidar el nostre medi ambient ha generat també a Castelló l'engegada d'un Ecoparc que servisca de lloc de recollida selectiva per a més de quinze tipus de residus diferents que d'aquesta forma, en ser separats en origen, permeten el seu reciclatge fàcilment.

Des de octubre de l'any 2001, data de la inauguració de l'ecoparc, la ciutat disposa d'unes instal·lacions modèliques al costat del Mercat de Proveïments, en la Quadra Tercera. La conscienciació dels ciutadans ha sigut exemplar i és destacable l'acceptació per part dels usuaris d'aquest servei, que en cap cas poden ser empreses, ja que aquestes han de tenir el seu propi gestor de residus.

Residus Admissibles
Per a procedir a l'acceptació del residu, est ha de trobar-se dins de la següent relació i estar convenientment separat d'altres residus.
 • Classificació de Residus BANALS
  • ENVASOS DE BRICK
   1. - Envasos tipus brick.
  • LLAUNES
   1. - Llaunes.
  • VIDRE
   1. - Transparent: botelles.
   2. - De color: botelles.
   3. - Vidre pla: finestres o semblants.
  • PAPER
   1. - Paper.
  • CARTÓ
   1. - Cartó.
  • METALS
   1. - Alumini, ferralla diversa.
  • PLÀSTICS
   1. - Blanc: botelles.
   2. - De color: botelles, borsas, sacs.
   3. - Transparent: botelles, PVC, embalatges.
  • TÈXTILS
   1. - Roba usada.
 • Classificació de Residus VOLUMINOSOS
  • FUSTES
   1. - Fustes netes usades.
  • ESTRIS
   1. - Mobles, portes, etc.
  • GRANS ELECTRODOMÈSTICS
   1. - Rentadores, forns, etc.
  • ELECTRODOMÈSTICS DE FRED
   1. - Neveres i congeladors.
  • PETITS ELECTRODOMÈSTICS
   1. - Calefactors, microones, cafeteres, etc.
  • RESTES DE ROBA
   1. - Restes vegetals.
  • ENDERROCS
   1. - Enderrocs de petites obres/reformes.
 • Classificació de Residus PERILLOSOS
  • OLIS
   1. - Vegetals (de cuina).
   2. - Minerals (d'automoció).
  • BATERIES
   1. - D'automòbil.
  • PILES/ACUMULADORS
   1. - Botó.
   2. - Seques estàndard.
   3. - Bateries de telèfons mòbils.
  • PANTALLES
   1. - TV i ordinador.
  • FLUORESCENTS
   1. - Tubos fluorescents.
  • RADIOGRAFIES
   1. - Radiografies.
Les quantitats d'entrada són limitades, ja que l'objectiu de l'Ecoparc de Castelló és donar servei al màxim nombre possible de ciutadans i no a industrials o empreses, els quals hauran d'acudir a gestors autoritzats.

Aquesta informació es troba exposada en l'Ecoparc i es pot consultar via telefònica cridant al telèfon 964 730 115.

Residus No Admissibles
En cap cas seran admissibles en l'Ecoparc els següents residus:
 1. a) Residus que es lliuren en envasos que estiguen en mal estat o que no puguen ser identificats.
 2. b) Pneumàtics Usats.
 3. c) Vehicles fora d'ús, fins i tot restes o parts dels mateixos.
 4. d) Recipients que hagen contingut matèries tòxiques i/o perilloses.
 5. e) Residus procedents de la recollida selectiva de matèria orgànica.
 6. f) Residus sanitaris.
 7. g) Residus radioactius.
 8. h) Residos generats per les activitats mineres o extractives.
 9. i) Materials explosius (de pirotècnia, air bags, etc).
 10. j) Residus barrejats.
 11. k) Residus no identificables “in-situ”.
 12. l) Olis usats procedents de tallers de reparació d'automòbils.

5. ALTRES DADES D'INTERÈS SOBRE L'ECOPARC DE CASTELLÓ
Des d'octubre de l'any 2.001, el total de tones rebudes i tractades en les instal·lacions de l'Ecoparc, van suposar la quantitat de 331 tones; en 2014 aquesta quantitat va arribar a les 3.170 tones. Aquestes dades confirmen que l'Ecoparc de Castelló s'ha consolidat com a punt net, donant un servei de gran valor afegit als ciutadans de Castelló durant els seus 14 anys de funcionament.

6. SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
L'Ajuntament de Castelló ofereix al ciutadà un servei gratuït per a la retirada dels estris domèstics de gran grandària, com són el mobiliari domèstic, els electrodomèstics, etc.

El procés de sol·licitud del servei és molt senzill, cridant al telèfon 964 216 134 un operador li sol·licitarà informació sobre l'adreça i quantitat de residus a arreplegar, indicant-li el dia en què l'equip de recollida realitzarà el servei.

Entre tots aconseguirem una ciutat més neta.