Està en: INICI > Medi Ambient
La corresponncia entre els lmits sonors (per a perode dirn 8-22h i nocturn 22-8h) amb la seua correspondncia en el grau de contaminaci acstica s la segent:

Lmits dirns dB(A)

Lmits Nocturns dB(A)

Tipus d'interval

Grau Contaminaci Acstica

>70

>60

Contaminaci acstica molt elevada

MILLORABLE

65 - 70

55 - 60

Contaminaci acstica elevada

60 - 65

50 - 55

Contaminaci acstica apreciable

ACCEPTABLE

55 - 60

45 - 50

Contaminaci acstica moderada

50 - 55

40 - 45

Contaminaci acstica baixa

PTIMA

45 - 50

35 - 40

Contaminaci acstica molt baixaSegons les estadstiques enumerades per a cada tipus d'rea acstica en l'apartat anterior, s'exposen a continuaci les taules de diagnstic de les superfcies en perode dirn i nocturn per als distints usos del sl.

Perode Dirn (8-22h)

REA ACÚSTICA

PTIMA

ACCEPTABLE

MILLORABLE

Valors per baix del límit

Valors que superen en menys de 10 dB(A) el límit

Valors que superen en mes de 10 dB(A) el límit

Sanitari i docent

5,5%

24,3%

70,2%

Residencial

41,7%

44,9%

13,4%

Terciari

86,5%

12,4%

1,1%

Industrial

92,5%

7,0%

0,5%


Perode Nocturn (22-8h)

REA ACÚSTICA

PTIMA

ACCEPTABLE

MILLORABLE

Valors per baix del límit

Valors que superen en menys de 10 dB(A) el límit

Valors que superen en mes de 10 dB(A) el límit

Sanitari i docent

5,5%

20,6%

73,9%

Residencial

37,6%

44,9%

12,5%

Terciari

83,8%

14,7%

1,5%

Industrial

91,3%

8,1%

0,6%