Data: 6 d'abril de 2017.
Parts signatàries:
  • Associació Azahar, per a la prevenció del tabaquisme i les seues malalties (APTE).
  • Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.
Objecte: Promoure el desenvolupament d'un programa per a la prevenció del tabaquisme i les seues malalties a Castelló de la Plana durant l'exercici 2017.

Obligacions Econòmiques: 15.000 €.