A continuació es relacionen els detalls de contacte amb els principals serveis d'urgències.

CREU ROJA.

Camí Sant Josep, 10.
Castelló.
Telèfon: 964 72 48 50.
Fax: 964 72 48 55.
e-mail: castellon@cruzroja.es.
web: http://www.cruzrojacs.es/.

CREU ROJA DEL MAR.

Telèfon: 964 28 29 68.

DIRECCIÓ GENERAL DE LA DONA.

C/Ensenyança, 10.
Castelló.
Telèfon: 964 22 80 14.
web: http://www.gva.es/cbs/dona/24h/cas/dgmcs.html.

GUÀRDIA CIVIL.

C/ Benicarló, 21 D.
12003 Castelló.
Telèfon: 964 22 46 00 / 062.

POLICIA LOCAL.

Partida Bovalar s/n.
Castelló.
Telèfon: 092.
e-mail: policialocal@castello.es.

POLICIA NACIONAL.

Ronda Magdalena, 92.
Castelló.
Telèfon: 091.
e-mail: estafeta@mir.es.
web: http://www.mir.es/policia/.

PROTECCIÓ CIVIL.

Partida Bovalar s/n.
Castelló.
Telèfon: 964 22 05 00.
e-mail: dgpc@proteccioncivil.org .
web: http://www.proteccioncivil.org.

La Direcció General de Protecció Civil, organisme enquadrat dins del Ministeri de l'Interior de Espanya, té com a missions la protecció física de les persones i dels béns, en situació de greu risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en la que la seguretat i la vida de les persones poden perillar i sucumbir massivament.

SEGURETAT SOCIAL (HOSPITAL GENERAL).

Avinguda Benicàssim s/n.
12004 Castelló.
Telèfon: 964 21 10 00 / 964 34 42 00.
e-mail: saez_dav@dva.es.
web: http://www.san.gva.es/centros/hgcaste/index.htm.

L'Hospital General de Castelló. és el principal Centre de Referència de la Sanitat Castellonenca. Amb els seus més de 500 llits, disposa de pràcticament la totalitat d'especialitats medico-quirúrgiques accessibles en la sanitat pública.

SEGURETAT SOCIAL (METGE D'URGÈNCIES).

Telèfon: 964 21 12 53.

SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS.

Telèfon: 085 / 964 22 10 80.
e-mail: bomberos@castello.es.

El servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Excm. Ajuntament de Castelló és l'òrgan que té com a raó de ser la de protecció en el territori del municipi de vides i béns en cas de sinistres per incendi, accidents o una altra classe de catàstrofes.

SERVEI DE PROMOCIÓ D'INICIATIVES JUVENILS.

Telèfon: 96 386 97 00.

SERVEI SALVAMENT MARÍTIM.

Telèfon: 964 73 72 02 / 900 202 202.

És el document de planificació i desenvolupament del conjunt d'estructures relatives al Control de Trànsit Marítim, salvament, i lluita contra la contaminació marina.

SERVEI VALENCIÀ DE SALUT.

Telèfon: 964 21 06 00.