Està en: INICI > Sobre la Web
Mapa Seccin Ayuntamiento

Alcaldessa
- Salutaci
- Contacte
- Castell Avana
- Pla Estratgic de Desenvolupament Econmic

Organitzaci Poltica
- Alcalda
- Equip de Govern
- Grups Poltics
-
- Codi de Bon Govern
- El Ple
- Naturalesa i Composici
- Organitzaci: Comissions
- Funcionament
- Sessions
- Vdeos ltims Plens
- Junta Govern Local
- Naturalesa i Composici
- Organitzaci: Comissions d'Estudi
- Funcionament
- Sessions
- Innovacin, Empleo y Creatividad Ciudadana
- Sesiones
- Comisin de Derechos y Servicios
- Sesiones
- Comisin de Gobierno Abierto y Participacin y Especial de Cuentas
- Sesiones
- Comisin Especial de Sugerencias y Reclamaciones
- Sesiones

Normativa Municipal
- Reglaments
- Estatuts
- Ordenances Generals
- Decrets i Acords
- Convenis Administraci Electrnica
- Ordenances Fiscals i de Preus Pblics
- Impostos
- Taxes Prestaci de Serveis
- Taxes Domini Pblic
- Contribucions Especials
- Preus Pblics
- Normativa en Tramitaci
- Consulta de Normatives en Tramitaci
- Consulta Pblica Prvia

Tinncies d'Alcaldia

Dependncies Municipals
- Directori de dependncies
- El Palau Municipal
- Tinncies d'Alcaldia
- Antic Quarter Tetuan XIV
- Serveis Socials Centrals
- Servei d'Igualtat d'Oportunitats
- Consum
- Edifici Polif. Gaibiel
- Brigades
- Serveis Agraris
- Cementeri
- Casal Jove
- Convivncia Social i Interculturalitat

Programa de Patrocinis
- Programa Anual de Patrocinis de la Ciutat de Castell 2020
- Normativa
- Criteris de Selecci i Gesti dels Expedients
- Programa Anual de Patrocinis del Patronat de Festes 2020
- Histric
- Programa Anual de Patrocinis de l'Ajuntament de Castell 2019
- Programa Anual de Patrocinis del Patronat de Festes 2019
- Programa Anual de Patrocinis de la Ciutat de Castell 2018
- Programa Anual de Patrocinis de l'Ajuntament de Castell 2018
- Programa Anual de Patrocinis del Patronat de Festes 2018
- Programa Anual de Patrocinis del Patronat d'Esports 2018
- Programa Anual de Patrocinis de la Ciutat de Castell 2017
- Programa Anual de Patrocinis de l'Ajuntament de Castell 2017
- Programa Anual de Patrocinis del Patronat de Festes 2017

Govern Obert

Participaci Ciutadana

Obertura Comeros Minoristes

Benestar Social
- Carta de presentaci
- Agncia de Desenvolupament Local
- Beques de Formaci
- Centres Socials
- Convivncia Social i Interculturalitat
- Cooperaci al Desenvolupament i Solidaritat
- Dinamitzaci Comunitria
- Famlia i Infncia
- Gent Major
- Igualtat Dones i Homes
- Programes
- Serveis Socials
- Subvencions Igualtat Dones-Homes
- Subvencions a Associacions i Entitats
- Subvencions a ONGDs
- Telfons d'Inters

Urbanisme
- Pla General
- Plan General: Ciudad viva
- Rgim Transitori
- Pla General en Tramitaci
-
- Estudi Integraci Paisatgstica: Pla Participaci Pblica
- Frums d'Urbanisme
- Registre Municipal d'Urbanisme
- Informaci Pblica
- Bases Generals de Programaci
- Legislaci Urbanstica
- Planejament Anterior
- Residencial Sectors
- Residencial U. E.
- Industrial Sectors
- Industrial U. E.
- Terciari Sectors
- Terciari U. E.
- Altres mbits
- Modificacions del PGOU
- Resum Estadstic de Plans i Programes Aprovats
- Expropiacions
- Unitats d'Execuci i Sectors
- Altres mbits
- Obertura Comeros Minoristes
- Informaci
- Normativa

Perfil de Contractant
- Informaci
- Mesa de Contractaci Permanent
- Criteris Socials en la Contractaci
- Document Europeu nic de Contractaci (DEUC)
-
- Contractes d'Obres
- Contractes de Serveis
- Contractes de Subministrament
- Contractes de Gesti de Serveis Pblics
- Concessions Administratives
- Contractes Privats
- Altres Contractes
-
- Suscripció Contractes Menors
- Contractes modificats
- Contractes formalitzats modificats

Ocupaci Pblica
- Ofertes d'Ocupaci Pblica
-
- Processos Selectius
-
- Bases Generals d'Oposicions
- Bases Procs Consolidaci Ocupaci Temporal
-
- Sollicitud Admissi Proves Selectives
-
- Relacions Llocs de Treball
-
- Organigrama
-
- Plantilles
-
- Personal Eventual
-
- Massa Salarial Personal Laboral

Intervenci General
- Sistema de Gesti de la Qualitat
- Informes Estabilitat Pressupostria
- Informes de Fiscalitzaci Emesos per rgans de Control Externs
- Grau de compliment de les Inversions financerament sostenibles
- Pla Anual
- Liquidaci Pressupost 2020

Hisenda
- Calendari Contribuent
- Bonificacions Fiscals
- Tribunal Econmico Administratiu Municipal
- Recaptaci
- Informaci
- Legislaci
- Procediments
- Web de Recaptaci
- Detall de Rebuts Domiciliats
- Sistema de Pagaments Fraccionats amb Venciment Especial
- Ordenances Fiscals i de Preus Pblics
- Impostos
- Taxes Prestaci Serveis
- Taxes Domini Pblic
- Preus Pblics
- Classificaci General de les Vies Pbliques
-
- C60 On-Line
- Introducci
- Impost de Vehicles de Tracci Mecnica
- Matrimonis Civils
- Escola de Mat i Vesprada
- Activitats de l'rea de Serveis a la Ciutadania
- Proves Selectives
- Instruments d'Intervenci Ambiental
- Serveis de l'rea de Seguretat Pblica i Emergncies
- Serveis de Sala del Teatre del Raval
- Documents que Expedisca l'Administraci Municipal
- Garanties en Efectiu
- Reintegraments
- Obres i altres Actes Urbanstics
- Reserves d'Estacionament i Talls de Carrer
- REA DE GESTI DE TRIBUTS
- Gesti de Tributs
- Inspecci de Tributs
- GESTI PRESSUPOSTRIA I COMPTABILITAT
- Aspectes Generals
- Exposici Pblica
- Full de Tercers
- Pressupost
- Pressupost 2021
- Pressupost 2020
- Pressupost 2019
- Pressupost 2018
- Pressupost 2017
- Pressupost 2016
- Pressupost 2015
- Pressupost 2014
- Pressupost 2013
- Pressupost 2012
- Pressupost 2011
- Pressupost 2010
- Pressupost 2009
- Dades Economico-Financers Ajuntament
- Compte General
- Modificacions Pressupostries
- Execuci Pressupostria
- Informes Sindicatura de Comptes de Valncia
- Informes Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal
- Indicadors de transparncia economico-financera, urbanistica i endeutament.
- Liquidaci de l'Any 2020
- Liquidaci de l'Any 2019
- Liquidaci de l'Any 2018
- Liquidaci de l'Any 2017
- Liquidaci de l'Any 2016
- Liquidaci de l'Any 2015
- Liquidaci de l'Any 2014
- Liquidaci de l'Any 2013
- Liquidaci de l'Any 2012
- Liquidaci de l'Any 2011
- Liquidaci de l'Any 2010
- Liquidaci de l'Any 2009
- Pla d'Ajustament 2012-2022
- Tresoreria
- Contacte
- Funcions
- Documents
- Dades
- Informes Morositat
- Anuncis

Trmits

Serveis a la Ciutadania
- ATENTICS 010
Servei Informaci Ciutadana 010

- Butllet d'Informaci Municipal.
- Seu Electrnica
- S.M.C. Servei Manteniment Ciutat.
- Informaci SMC
- Poltica de Qualitat

Consell Social de la Ciutat
- Presentació
- Què és?
- Seu
- Funcions
- Composició
- Composici Consell Social de la Ciutat 2019-2023
- Òrgans i Règim de Funcionament
- Informes
- Fonament Legal
- Normativa

Comissi Especial de Suggeriments i Reclamacions
- Presentaci
- Qu sn?
- Com presentar-les?
- Tramitaci
- Comissi Especial de Suggeriments i Reclamacions
- Informes Anuals
- Altra Informaci
- Normativa

AVE i Corredor de Mercaderies
- Notcies
- Trobada de Capitals
- Declaraci de Castell
- Ciutats Adherides
- Sma't a la Declaraci
- Contacta

Zona de premsa
- Presentaci
- Agenda de Premsa d'Avui
- Agendes de Regidores i Regidors

Mapa Seccin Ciudad

Agricultura
- Informaci
- Pla de Reactivaci Agrria
- Pla de formaci Reactivem Castell
- Banc de Terres
- Fira de la Taronja
- Rutes entre tarongers
- Parc Agrari
- Construint i Alimentant Alternatives
- Compra Proximitat
- Alimentaci s Salut
- Bonificaci de les finques en producci agrria

Atenci al Ciutad
- Atenci al Ciutad
- ATENTICS 010
Servei d'Informaci Ciutadana 010

- Servei d'Informaci Ciutadana 010WhatsApp
- Documentaci
- Oficines d'Atenci Ciutadana
- Altres Contactes d'Inters
- ATENTICS EXPRESS
- Cita Prvia
- CITA PREVIA TRIBUTS
- Cita Prvia
- SUGGERIMENTS i RECLAMACIONS
- Anar a la Secci

Consum
- O.M.I.C.
- Junta Arbitral de Consum
- Concursos
- Cursos Consum

Cultura
- Agenda d'Activitats
- Cicles
- Veure Agendes
-
- Rutes Culturals
- Museu de la Ciutat de Castell
- Biblioteques
- Auditori i Palau de Congressos
- Galeries d'Art
- Installacions
- Museus
- Msica
- Organismes
- Subvencions
- Teatres
- Teatre Principal
- Honors i Distincions
- Normalitzaci Lingstica
-
- Banda Municipal
- Escola Municipal de Teatre
- Premis
- Ciutat de Castell
- Investigaci Histrica de les Dones en Castell
- Investigaci sobre el Patrimoni Etnolgic de Castell
- Premis de la Mar de Poesia
- Flor Natural de Poesia
- Premi Nacional de Cermica Ciutat de Castell
- Premis Aladroc de Curtmetratge
-
- Curtmetratges Festival CIM
- Crida a projecte: Adquisici Art Contemporani
- Crida a Projecte: Embelliment dels nostres barris
- Beques Hbitat Artstic Castell
- Guia Urbana d'Escultures
-

Directori Carrers

Educaci
- Escolaritzaci
- Calendari Escolar
- Guia Educativa
- C.E.I.P. Infantil i Primria Pblics
- C.F. Permanent d'Adults
- Infantil, Primria i E.S.O.Concertats
- Infantil, Primria i E.S.O. Privats
- Centres d'Educaci Especial
- E.S.O., Postobligatria i Cicles Formatius Pblics
- Postobligatria i Cicles Formatius Privats
-
- Escoles infantils municipals
- Altres
- Ats i Oficis
- Associacions
- Centres d'Idiomes
- Centres de Msica
- Centres de Perruqueria
- Universitat

Ermites
- Introducci
- Baslica del Lled
- Ermita del Salvador
- La Magdalena
- Sant Francesc de la Font
- Sant Isidre i Sant Pere
- Sant Jaume de Fadrell
- Sant Josep
- Sant Joanet del Riu Sec
- Sant Nicolau de Bari
- Sant Roc del Pla
Sant Roc de Canet

- Verge del Carme

Esports
- Abonaments
- Agenda
- Lloguer de Pistes
- Atletisme
- Bsquet
- Biblioteca
- Curses
- Centre d'Estudis Olmpics
- Ciutat Europea de l'Esport 2012
- Consell Rector
- Contacta
- Perfil de Contractant
- Cultura i Esport
- Enllaos
- Esport i Salut
- Joventut
- Escoles Esportives
- Futbol 7
- Futbol Sala
- Homenatge a l'Esport
- Installacions
- Jocs Esportius
- Manteniment Fsic Persones Adultes
- Marat
- Nataci
- Pdel
- Persones amb discapacitat
- Publicacions
- Rutes
- Special Olympics
- Subvencions
- Trmits
- Estiu
- Multimdi@
- Programa de Patrocinis

Gent Major
- Introducci
- Programa de Formaci Virtual
- Ciutat Amigable amb les Persones Majors
- Consell Municipal de Persones Grans
- Assesorament Psicolgic
- Subvencions
- Activitats
- Ona de Calor
- Centres
- Centre d'Envelliment Actiu Antonio Maura
- Residncies
- Enllaos d'Inters

Innovaci Comercial
- Pla Reactivem Castell Empreses - Oci Nocturn
- Ajudes Parntesi
-
- Vdeo: Recolzem al comer local de #Castell
- Webminar: Prepara la teua botiga per a la reobertura
- Descarrega carteleria comer prevenci COVID-19
- L'Agncia AFIC
- Antecedents histrics
- Qu s?
- On estem?
- Organigrama
- Quins serveis prestem?
-
- Pla d'Acci Comercial
- Convenis
-
- Estudis i Informes Comercials
- Congrs Intermunicipal de Foment de Comer
- Normativa comercial
- Creaci d'Empreses
- Subvencions i Premis
-
- Informaci i assessorament al comerciant
- Formaci
- Campanyes de dinamitzaci
- Ajudes y subvencions
- Consell Sectorial en Matria de Comer
- Qu s?
- Normativa
- Composici del Consell
- Guia de l'Associacionisme Comercial
- Qu s?
- Normativa
- Associacions
-
- Mercats municipals
- Guia "L'energia que necessites"
- Guia d'Accessibilitat
- Centres Comercials
- Venda No Sedentria
- Informaci
- Mercat de Dilluns
- Mercat del Grau

Joventut

Localitzaci
- Directori de Carrers
- Ortofoto
- Formulari Mapa Ciutat
- Navegadors GPS
- Descrregues (pdf)
- Localitzaci
- Accessos a la ciutat
- En la provncia
- En la pennsula
- Distncia a les poblacions
- Distncia a capitals de provncia

Medi Ambient
- Carta d'Aalborg
- Recollida de residus
- Ecoparc
- Ecoparc Mbil
- Frum Ciutad sobre gesti pblica de l'aigua
- Agenda 21 Local Castell
- Banc de Terres
- Climate KIC Accelerator
- Concursos
- Guies Tcniques
- Guia d'Espais Verds
-
- Eduquem en Verd
- Congrs sobre la Marjaleria de Castell
- Celebrem amb la Natura
- Educaci Ambiental a les Platges
- Paratges Naturals
- Ermitori de la Magdalena
- Microrreserva de flora "Platja del Serradal"
- Projecte de restauraci ambiental Rutes de l'Aigua
- Parcs i Jardins
- Ciutat de Parcs
- Apadrina el teu arbre
- Fitxes de Parcs de la Ciutat
- Visita Virtual al Parc de Ribalta
- Mol de la Font
- Parc del Meridi
- Nomenplantor
- Estudi dels Pltans del Parc Ribalta
- Qualitat de l'Aire
- Pla de Qualitat de l'Aire
- Valors de contaminaci atmosfrica
- Pla Acústic Municipal
- Introducció
- Objecte
- Resultats
- Documents
- Contacte
-
- Mapa Estratgic de Soroll
- Zones Acsticament Saturades
- Plans Acstics Zonals
- Pla d'Acci Contra el Soroll

Mobilitat
- Informaci
- Lloguer de Vehicles
- Cmeres de Trnsit
- Carrers Tallats
- Gasolineras
- Prquings
- Prestec de Bicicletes
- Joc Biciplay
- Transports
- Autobusos Urbans e Interurbans
- Estaci de Ferrocarril
- Taxis
- Mapa Carrils Bici

Presentaci de la Ciutat
- Presentaci de la Ciutat
- Historia
- Observatori
- Agermanaments
- El Grau de Castell
- El Meridi de Greenwich
- Gastronomia Popular

Salut Pblica
- Coronavirus
- Compra Proximitat
- Prevenci de Plagues
- Animals de Companyia
- Animals de Companyia > Jornades i Events
- Animals de Companyia > Sistema d'Adopci
- Educaci en Salut
- Per a la Famlia
- Subvencions
- Estratgia de Promoci de la Salut
- Convenis
- Ambulatoris i
Centres de Salut

- Hospitals
- Urgncies
- Farmcies de Gurdia
- Parafarmcies
- Creu Roja
- Contacte

Seguretat Pblica
- POLICIA LOCAL
- Informaci
- Acta de creaci de la Gurdia Municipal
- Un segle d'histria
- Serveis que prestem
- Organigrama
- Dependncies
- Central de Policia Local
- Tinncies d'Alcaldia
-
- Seguretat Viria
- Gesti de la Qualitat
- Certificacions ISO
- Manual de Qualitat
-
-
Bombers

- S.A.M.U.
- Protecci Civil
- Informaci
- Enllaos d'inters
-
- Telfons d'Urgencia
- Multimedi@

Turisme i Oci
- Convenis de Collaboraci
- Llocs d'Inters
- Platges
- Web de Turisme
- Allotjament
- Hotels
- Hotels-Residncia
- Pensions
- Oci
- Cinemas
- Bous

Aules de Formaci d'Informtica

Convivncia Social i Interculturalitat
- Qu s A.M.I.C.S.?
-
- II Pla Castell Ciutat Intercultural 2012-2016
-
- Anlisi de la Realitat Migratria
- Pla dAcollida
- Oficina dInformaci
- Primera Acollida
- Accessibilitat en la Comunicaci
- Informaci Jurdica
- Servei de Mediaci Intercultural
- Traducci i Interpretaci de Codis Culturals
- Mediaci Intercultural
- Programes Transversals
- Educaci
- Salut
- Integraci Social de la Dona
- Sensibilitzaci. Convivncia Intercultural
- Tallers de Interculturalidad i Educaci en Valors
- Programes de Dinamitzaci Cultural
- Dia Internacional de les Persones Migrades
- Premi Periodstic Convivncia Intercultural
- Activitats Interculturals
- Promoci de la Participaci i lAssociacionisme
- Projecte Acostant
- Directori d'Associacions

Estadstica
- Consulta Cens Electoral
- Eleccions a Corts Generals de 10 de novembre de 2019
- Estadstiques de Poblaci
- Dades Poblaci

Famlia i Infncia

Festes
- Introducci
- Actes Anuals
- Concursos
- Autoritzacions Demanials
- Festes al carrer
- Enllaos dInters
- Subvencions
- Festes de la Magdalena:
- Devoluci de reserves per a cadires 2020
- Programa Oficial
- Cort d'Honor
- Regines anteriors
- Comissions de Gaiates
- Cartells
- Calendari Futur
- Bases d'Elecci de la Reina i Dames de la Ciutat
- IV Congrs Magdalener
- Patronat Municipal de Festes:
- Informaci General
- Normativa
- Contacta
- Reglament Recompenses
- Programa de Patrocinis
- Video festes

Igualtat Dones i Homes

Oficina Municipal de Vivenda
- Cita Prvia
- Qestionari: demanda i necessitats de vivenda
- Programa de Captaci de Vivenda Buida
- Assessorament en matria de Vivenda
- Pla Estratgic de Vivenda
- Convenis
- Ajudes i Mesures front al COVID19
- Hipoteques
- Arrendaments
- Normativa
-
- Enllaos d'Inters
- Ajudes

Planetari
- El Planetari
- Horaris i Reserves
- Agenda
- Venda d'Entrades Online
- Cessi d'Installacions
- Contacte
- ACTIVITATS:
- Projeccions Astronomia
- Exposicions
- Cursos
- Congressos i Jornades
- Observacions Cel
- Altres Events
- PROGRAM. GRUPS:
- Informaci i Visites
- Formulari Visita Grups i Collegis
- Materials
- SABER DE...
- El Cel del Mes
- Efemrides Astronmiques
- El Sistema Solar
- Estaci Meteorolgica
- Meteorologia
- Glosari
- Enllaos

Planificaci i Projecci Econmica (Fons Europeus)
- Estratgia de Desenvolupament Urb Sostenible i Integrat
- Europa Transforma Castell
- Accions Urbanes Innovadores
- Ruta Europea de la Cermica
- Beques Talent Ciutat de Castell
- Consulta pblica participativa per a la Transformaci Innovadora del Casal Jove
- Beca d'especialitzaci professional en Finanament i Poltiques Europees
- Consultes Preliminars de Mercat. Compra Pblica d'Innovaci

Relacions amb la UE
- Presentaci
- Projectes Europeus
- Enllaos
- Contacta
-
- Prsentation
- Projets europens
- Liens
- Contactez
-
- Presentation
- European projects
- Links
- Contact

Special Olympics
- Presentaci
- Agenda
- Col.laboraci
- Contacta
- Dossier
- Esportistes
- Fotos VI Jocs Nacionals
- Imatges
- Mascota
- Organitzaci
- Patrocini
- Vdeo Promocional
- Vdeo Resum
- Voluntariat
- Web Oficial

Mapa Seccin Otros

Administraci Electrnica
- Presentaci de la Seu
- Normativa
- Identificaci i seguretat de la Seu Electrnica
- Segells electrnics utilitzats
- Validaci Documental
- Sistemes de firma electrnica admesos
- Informaci com a prestador de serveis de la societat de la informaci
- Navegaci i descrrega de software
- Calendari de dies inhbils
- Identificaci de la ciutadania per funcionari
- Queixes i Suggeriments
- Dossier Portal
- Tauler d'Edictes

Navegaci Segura
- Navegaci Segura

Plurilingisme i Foment del Valenci
- Legislaci lingstica
- Catleg de Serveis
- Eines i recursos
- Actualitat Lingstica
- Publicacions
- Concurs

Multimedi@
- Enllaos
- Logotips
- Mitjans Socials
- Msica
- Vídeos

Accessibilitat
- Pautes Usades
- Ajudens a millorar
- Mida de Text

Sobre la Web
- Mapa Web
- ltims continguts inclosos / modificats
- Protecci de Dades
- RSS
- s de Cookies

Protecci de Dades

s de Cookies