Està en: INICI > Planetari

INFORMACIÓ


Els grups educatius, és a dir, que pertanyen a l´educació reglada en qualsevol nivell, poden programar visites de grup en horaris i preus diferents dels del públic general. Concretament els preus son de 2,00€ per visitant i les entrades dels educadors son gratuïtes.

Per a realitzar una visita s´ha de programar en anticipació i fer arribar la sol·licitud corresponent al Planetari de Castelló. La reserva serà efectiva una vegada la sol·licitud haja estat rebuda i no aparega cap col·lisió amb alguna reserva prèvia.

Per a fer-nos arribar aquesta sol·licitud de visita de grup educatiu haurà d´emplenar-se el formulari accessible en la secció de visites, on a més apareixen els preus i condicions aplicables.

 

SOL·LICITUD DE VISITA PER A GRUPS EDUCATIUS


Aquest Formulari de Sol·licitud és el qual s´ha d´emplenar perquè les reserves de grups educatius siguen efectives.

>> FORMULARI DE SOL·LICITUD  DE VISITA (Emplenar i enviar fent click al botó "Enviar Formulario")

En fer clic en l´enllaç anterior s´obri el formulari al navegador i a l´acabar d´emplenar i punxar sobre el botó de "enviar" es tramet al Planetari per Internet.

Una vegada rebut es confirmarà la recepció per correu electrònic a les adreces incloses en la sol·licitud i posteriorment per correu ordinari es confirmarà la reserva de la visita.

A l´hora d´emplenar el formulari és essencial incloure amb claredat el nivell del grup, les dates, horaris i idioma sol·licitats, així com la quantitat de visitants (nombre d´alumnes i professors/monitors).

Es recorda que les tarifes per als grups educatius són de 2,00€ per alumne i que l´entrada dels professors/monitors és gratuïta. Les sessions es realitzen habitualment a les 10h, 11h, 12h i 13h.

En el cas que, una volta rebuda la confirmació escrita de la reserva, desitge ANUL·LAR la visita emplene el següent

>> FORMULARI D´ANUL·LACIÓ DE VISITA (per a les visites previament concertades).

 

NORMES DE LA VISITA

 • Donat el límit de 100 persones d´aforament serà necessari fer arribar tantes sol·licituds com sessions de planetari siguen necessàries.
 • Tots els dilluns el Planetari està tancat per descans del personal.
 • Cada professor es farà responsable d´acompanyar als seus propis alumnes durant la visita i mantenir l´ordre.
 • Una vegada rebuda la carta de confirmació, i com a màxim fins a 15 dies abans de realitzar la visita, s´haurà d´ingressar en al compte corrent del Planetari la quantitat corresponent al nombre de reserves d´alumnes i fer-nos arribar el justificant d'aquest ingrés (per email a "reservas.planetario@castello.es" o contacteu amb nosaltres per a triar l'alternativa més adequada).
 • Per a efectuar la visita és imprescindible presentar la carta de confirmació i el justificant original de l´ingrés de les entrades a l´hora de recollir les entrades.
 • Si per causes justificades no es pot realitzar la visita s´haurà de sol·licitar per escrit la devolució del pagament de les entrades a l´Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana
 • El centre assumeix el pagament de totes les reserves escolars realitzades.
 • L´entrada és gratuïta per a les persones que es facen càrrec dels grups escolars. Es recomana una persona responsable per cada grup de 20 o fracció.
 • El programa serà seleccionat per la seua adequació al nivell del grup.
 • Es confirmarà via e-mail la recepció de la sol·licitud de visita. Per a això s´utilitzarà l´adreça o adreces subministrades pel que es requereix que aquestes siguen vàlides. Important: Esta confirmació de la recepció de la sol·licitut NO ÉS la reserva de la visita. Aquesta última, la reserva, es rebrà per correu ordinari a l´adreça del centre suministrada a la sol·licitut.
 • Entrada: 2,00€ per visitant excepte els educadors, que tenen entrada gratuïta.

NOTA: Si el grup vol l´atenció del Centre d´Informació de la Reserva Natural de les Illes Columbretes haurà de contactar  emprant el telèfon 964 288 912 o l´e-mail parque_columbretes@gva.es per a concretar les seues activitats.