Està en: INICI > Planetari

La meteorologia (del grec) és la ciència que estudia l´estat del temps i els meteors en l´atmosfera terrestre.

El Dia Meteorològic Mundial se celebra el 23 de març.

Inclou l´estudi de les variacions diàries de les condicions atmosfèriques (Meteorologia Sinòptica), l´estudi
de les propietats elèctriques, òptiques i altres de l´atmosfera (Meteorologia Física), la variació dels elements
meteorològics prop de la terra en una àrea xicoteta (Micrometeorologia) i molts altres fenòmens. L´estudi
de les capes més altes de l´atmosfera (superiors als 20 km o 25 km) acostuma a implicar l´ús de tècniques i
disciplines especials, i rep el nom d´Aeronomia. El terme Aerologia s´aplica a l´estudi de les
condicions atmosfèriques a qualsevol altura.

Cal distingir entre les condicions actuals i la seua evolució cridat temps atmosfèric, i les condicions
mitges durant un llarg període que es coneix com a clima del lloc o regió.

Importància de la meteorologia

Per mitjà de l´estudi dels fenòmens que ocorren en l´atmosfera la meteorologia tracta de definir el clima, predir
el temps, comprendre la interacció de l´atmosfera amb altres subsistemes, etc.

El coneixement de les variacions climàtiques ha sigut sempre de summa importància per al desenvolupament de la
agricultura, la navegació, les operacions militars i la vida en general.

Per això des de la més remota antiguitat es té constància de l´observació dels canvis en el clima,
associant el moviment dels astres amb les estacions de l´any i amb els fenòmens atmosfèrics. Els antics
egipcis associaven els cicles de crescuda del Nil amb els moviments de les estreles explicats pels
moviments dels déus. Els babilonis predeien el temps guiant-se per l´aspecte del cel.

Fenòmens atmosfèrics

Els fenòmens atmosfèrics o meteors es poden classificar en:
  • Aeris, com el vent.
  • Aquosos, com la pluja, la neu i la pedra.
  • Lluminosos, com l´aurora boreal o l´arc iris.
  • Elèctrics, com el raig.
La pressió, la temperatura i la humitat són els factors climàtics fonamentals en l´estudi del clima i en la
predicció del temps. La temperatura, sotmesa a nombroses oscil·lacions, es troba condicionada, entre altres
múltiples factors, per la latitud i per l´altura sobre el nivell del mar.

Meteorologia informativa

S´anomena meteorologia informativa a aquella branca del periodisme dedicada a proporcionar informació no oficial
sobre els fenòmens climàtics d´una regió o un país en particular. La meteorologia és una ciència de la
física i requerix amplis coneixements, no obstant el periodisme modern ha inclòs en les seues programacions
radials i televisuales segments sobre l´estat del temps en llocs específics, informació sense
credibilitat a causa de la poca preparació acadèmica dels presentadors que incorren generalment en una
sèrie d´errors, principalment de contradicció.

Els errors més notoris són els que es produïxen a través de la televisió, on el públic pot apreciar
amb els seus ulls els aspectes fotogràfics del comportament del clima, la qual cosa, al no ser comprés pels
periodistes, fa que estos incórreguen en errors com ara explicar la presència d´un front fred assenyalant un
front estacionari o confondre una zona de nebulositat amb un cicló, etc.

(Reproduït a partir de la Wikipedia baix llicència GFDL).