>> ORDENANA MUNICIPAL DE SOROLLS DE CASTELL DE LA PLANA.
Aprovaci inicial en Sessi ordinria del Ple de 29 de mar de 2018.
Publicat: B.O.P. de Castell, nmero 43, de 10 d'abril de 2018.
Exposat al pblic: Des del 10 d'abril fins al 23 de maig, ambds inclosos.
>> Text de l'Ordenana.


>> ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALLACI D'ELEMENTS DE PUBLICITAT VISIBLES DES DE LA VIA PBLICA.
Aprovaci inicial en Sessi ordinria del Ple de 28 de setembre de 2017.
Nova exposici pblica: Sessi ordinria del Ple de 29 de mar de 2018.
Publicat: B.O.P. de Castell, nmero 42, de 7 d'abril de 2018.
Exposat al pblic: Des del 9 d'abril fins al 21 de maig, ambds inclosos.
>> Text de l'Ordenana.


>> REGLAMENT DE LAGRUPACI LOCAL DE VOLUNTARIS I VOLUNTRIES DE PROTECCI CIVIL DE LAJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA.
Aprovaci inicial en Sessi ordinria del Ple de 22 de febrer de 2018.
Publicat: B.O.P. de Castell, nmero 32, de 15 de mar de 2018.
Exposat al pblic: Des del 16 de mar fins al 2 de maig de 2018, ambds inclosos.
>> Text del Reglament.