>> ESTATUTS DEL CONSORCI UNIVERSITARI DEL CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE CASTELL A VILA-REAL.
Aprovaci inicial en Sessi ordinria del Ple de 21 de juny de 2018.
Publicat: B.O.P. de Castell nmero 83, de 12 de juliol de 2018.
Exposat al pblic: Des del 13 de juliol fins al 24 d'agost de 2018, ambds inclosos.
>> Text dels Estatuts.