>> ORDENANÇA MUNICIPAL DE GUALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
Aprovació inicial en Sessió ordinària del Ple de 29 de setembre de 2017.
Publicat: B.O.P. de Castelló, número 119, de 5 d'octubre de 2017.
Exposat al públic: Des del 6 d'octubre fins al 22 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
>> Text de l'Ordenança.


>> ORDENANÇA MUNICIPAL D'INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DE PUBLICITAT VISIBLES DES DE LA VÍA PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
Aprovació inicial en Sessió ordinària del Ple de 29 de setembre de 2017.
Publicat: B.O.P. de Castelló, número 119, de 5 d'octubre de 2017.
Exposat al públic: Des del 6 d'octubre fins al 22 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
>> Text de l'Ordenança.


>> REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL AGRARI I DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
Aprovació inicial en Sessió ordinària del Ple de 13 de setembre de 2017.
Publicat: B.O.P. de Castelló, número 112, de 19 de setembre de 2017.
Exposat al públic: Des del 20 de setembre al 3 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
>> Text del Reglament.