ESTATUTS DE L'ORGANISME AUTNOM LOCAL "PATRONAT MUNICIPAL DE FESTES DE CASTELL DE LA PLANA".
Disposició: Estatuts de l'Organisme Autnom Local "Patronat Municipal de Festes de Castell de la Plana"
Aprobació: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 27 de juliol de 2012
Publicació: En el B.O.P. de Castelló, nmero 144, de 1 de desembre de 2012.
Correcci d'errors en els Estatuts del Patronat Municipal de Festes de Castell de la Plana.
Aprovaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 24 de gener de 2013.
Publicaci: En el B.O. P. de Castell, nmero 14, de 31 de gener de 2013.
Descarregar text refs dels Estatuts. (pdf).


ESTATUTS DE L´ORGANISME AUTÒNOM LOCAL "PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CASTELLÓ DE LA PLANA"
Disposició: Estatuts de l´Organisme Autònom Local "Patronat Municipal de Turisme de Castelló de la Plana".
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 27 d´abril de 2006.
Publicació: En el B.O.P. de Castelló, numero 111, el 16 de setembre de 2006 (pag. 5694-5703).
Descarregar estatuts (pdf).


ESTATUTS DE L´ORGANISME AUTÒNOM LOCAL "PATRONAT MUNICIPAL D´ESPORTS DE CASTELLÓ DE LA PLANA"
Disposició: Estatuts de l´Organísme Autònom Local "Patronat Municipal d´Esports de Castelló de la Plana".
Aprovació: Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 27 d´abril de 2006.
Publicació: En el B.O.P. de Castelló, numero 111, el 16 de setembre de 2006 (pag. 5681-5693).
Descarregar estatuts (pdf).