ORDENANA GENERAL DE RECAPTACI DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PBLIC LOCALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA.

Disposici: Ordenana general de recaptaci de tributs i altres ingressos de dret pblic locals de lAjuntament de Castell de la Plana.

Aprobaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 22 de desembre de 2009.

Publicaci: En el B.O.P. de Castell, nmero 20, de 16 de febrer de 2010 (pgs. 43-53).

Modificaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 24 de febrer de 2012.

Publicaci de la Modificaci: En el B.O.P. de Castell, nmero 55, de 8 de maig de 2012.

>> Veure Ordenana.

volver