Bases Generals per a l'adjudicaci de Programes d'Actuaci Integrada per Gesti Indirecta en el Terme Municipal de Castell.

Disposici: Bases Generals per a l'adjudicaci de Programes d'Actuaci Integrada per Gesti Indirecta en el Terme Municipal de Castell.

Aprovaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 26 de juliol del 2007.

Publicaci: En el B.O.P de Castell, nmero 120, de 29 de setembre del 2007 (p. 6193-6207).

volver