ORDENANA REGULADORA DE L'APARCAMENT PER TEMPS LIMITAT EN DETERMINADES VIES PBLIQUES URBANES DEL MUNICIPI DE CASTELL DE LA PLANA.

Disposici: Text refs de l'Ordenana Reguladora de l'Aparcament per temps limitat en determinades vies pbliques urbanes al municipi de Castell de la Plana.

Aprovaci: Excmo. Ajuntament Ple, en sessi de 13 de setembre de 2001.

Publicaci: En el B.O.P de Castell, nmero 145, de 4 de desembre de 2001.

Modificada per:
Acord del Excmo. Ajuntament Ple, en sessi de 28 de maig de 2003 (B.O.P. de Castell, nmero 101, de 19 d'agost de 2003).
Acord del Excmo. Ajuntament Ple, en sessi de 26 d'abril de 2007 (B.O.P. de Castell, nmero 157, de 25 de desembre de 2007).

>>Ordenana.

volver