ORDENANA MUNICIPAL DE CONVIVNCIA CIUTATANA DE CASTELL DE LA PLANA.

Disposici: Ordenana Municipal de Convivncia Ciutadana de Castell de la Plana.

Aprovaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 25 de setembre de 2008.

Publicaci: En el B.O.P. de Castell, nmero 133, d'1 de novembre de 2008 (pgs. 8082-8088).

Modificaci de l'article 26, aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 30 de mar de 2012.

Publicaci de la modificaci: En el B.O.P. de Castell, nmero 49, de 24 d'abril de 2012.

>> Veure text refs de l'ordenana.

volver