ORDENANA REGULADORA DE L'ADMINISTRACI ELECTRNICA DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA.

Disposici: Ordenana reguladora de lAdministraci Electrnica de lAjuntament de Castell de la Plana.

Aprovaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 25 de setembre de 2008.

Publicaci: En el B.O.P. de Castell, nmero 8, de 17 de gener de 2009 (pgs. 52-62).

>> Veure Ordenana.

volver