ORDENANA MUNICIPAL SOBRE TINENA D'ANIMALS DE COMPANYIA, ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS I SOBRE EL SERVEI MUNICIPAL D'ARREPLEGA D'ANIMALS.

Disposici: Ordenana Municipal Sobre Tinena dAnimals de Companyia, Animals Potencialment Perillosos i Sobre el Servei Municipal dArreplega dAnimals.

Aprobaci: Excmo. Ajuntament Ple, en sessi de 6 de febrer de 2003.

Publicaci: En el B.O.P. de Castell, nmero 45, de 12 dabril de 2003 (Annex pg. 1-8).

>> Veure Ordenana.

volver