ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA D'ABOCAMENTS LQUIDS RESIDUALS.

Disposici: Ordenana Municipal Reguladora d'Abocaments Lquids Residuals.

Aprovaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 23 de desembre de 1994.

Publicaci: En el B.O.P. de Castell, nmero 9, de 21 de gener de 1995 (annex 1-12).

>> Veure Ordenana.

volver