ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ACTIVITAT DE LOCUTORI TELEFNIC.

Disposici: Ordenana Municipal Reguladora de lActivitat de Locutori Telefnic.

Aprobaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 28 de febrer de 2002.

Publicaci: En el B.O.P. de Castell, nmero 37, de 26 de mar de 2002 ( Annex pgs. 6-7).

>> Veure Ordenana.

volver