ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DE LES INSTALLACIONS I INFRAESTRUCTURES RADIOELCTRIQUES EN EL MUNICIPI DE CASTELL DE LA PLANA.

Disposici: Ordenana Municipal Reguladora de les Installacions i Infraestructures Radioelctriques en el Municipi de Castell de la Plana.

Aprovaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 22 d'octubre de 2009.

Publicaci: En el B.O.P. de Castell, nmero 154, de 22 de desembre de 2009 (pgs. 26-37).

Modificaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 25 d'abril de 2013.

Publicaci de la Modificaci: En el B.O.P. de Castell, nmero 64, de 28 de maig de 2013.

>> Text consolidat de l'ordenana.volver