ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DELS SERVEIS LOCALS DE CONSUM.

Disposici: Ordenana Municipal Reguladora dels Serveis Locals de Consum.

Aprovaci: Excm. Ajuntament Ple, en sessi de 28 de juny de 1991.

Publicaci: En el B.O.P. de Castell, nmero 125, de 15 doctubre de 1991 (pgs. 6-15).

>> Veure Ordenana.

volver