ORDENANA REGULADORA DELS PREUS PBLICS.

Disposici: Ordenana Reguladora dels Preus Pblics.

Aprobaci: Excm. Ayuntament Ple, en sessi de 26 de novembre de 2009.

Publicaci: En el B.O.P. de Castell, nmero 35, de 23 de mar de 2010.

>> Veure Ordenana.

volver