TEXT REFS DE L'ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DE L'OCUPACI DE LA VIA PBLICA MITJANANT TAULES I CADIRES I ALTRES ELEMENTS AUXILIARS.

Disposici: Text Refs de l'Ordenana Municipal Reguladora de l'ocupaci de la via pblica mitjanant taules i cadires i altres elements auxiliars.

Aprovaci: Ajuntament Ple, en sessi de 30 d'octubre de 2014.

Publicaci: B.O.P. de Castell, nmero 128, de 30 d'octubre de 2014.

>> Veure Ordenana.

volver