ORDENANA REGULADORA DELS PATROCINIS PRIVATS D'ACTIVITATS MUNICIPALS.

Disposici: Ordenana Reguladora dels Patrocinis Privats dActivitats Municipals.

Aprobaci: Ayuntament Ple, en sessi de 25 de febrer de 2016.

Publicaci: BOP de Castell nmero 59, de 14 de maig de 2016.

>> Veure Ordenana.

volver