Ordenana Fiscal Reguladora de les Taxes per Prestaci de Serveis per Instruments Ambientals.
Vigncia a partir de l'1 de gener de 2021.
Vigncia a partir del 18 de juliol de 2020.
Vigncia a partir del dia 22 de juny de 2012.


Ordenana Fiscal Reguladora de les Taxes per Prestaci de Serveis en el Planetari Municipal.
Vigncia arts. 5, 7 i 9 a partir del dia 15 de juny de 2018.
Vigncia arts. 1, 3, 4, 11, 12, i 13 a partir del dia 30 de mar de 2012.
Vigncia a partir del dia 1 de gener de 1999.


Ordenana Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestaci de Serveis d'Arreplega de Residus Slids Urbans, Tractament i Eliminaci dels mateixos.
Vigncia arts. 7 i 8 a partir del dia 1 de gener de 2018.
Vigncia art. 5 a partir del dia 1 de gener de 2017.
Vigncia arts. 10, 11 i 12 a partir del dia 1 de gener de 2012.
Vigncia art. 16 a partir del dia 1 de gener de 2009.
Vigncia arts. 1, 2, 3, 4, 14 i 15 a partir del dia 1 de gener de 2005.
Vigncia art. 9 a partir del dia 1 de gener de 2004.
Vigncia art. 6 a partir del dia 1 de gener de 2003.
Vigncia a partir del dia 1 de gener de 2002.


Ordenana Fiscal Reguladora de les Taxes pels Documents que Expedisca l'Administraci Municipal a instncies de part.
Vigncia a partir del dia 15 de febrer de 2013.


Ordenana Fiscal Reguladora de les Taxes per Prestaci de Serveis de l'rea de Seguretat.
Vigncia a partir del dia 22 de juny de 2012.


Ordenana Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestaci de Serveis de Matrimonis Civils.
Vigncia art. 5 a partir del dia 1 de gener de 2012.
Vigncia a partir del dia 15 de juliol de 2009.


Ordenana Fiscal Reguladora de la Taxa per la realitzaci de determinades Activitats Urbanstiques.
Vigncia a partir del dia 1 d'abril de 2012.


Ordenana Fiscal Reguladora de les Taxes per Prestaci del Servei Pblic per Utilitzaci de Installacions Esportives gestionades pel Patronat Municipal d'Esports.
Vigncia de l'art. 8 a partir del dia 1 de gener de 2014.
Vigncia de l'art. 2 a partir del dia 1 de gener de 2011.
Vigncia dels arts. 1, 3, 4, 10, 13, 14, 15 i 16 a partir del dia 10 de mar de 2005.
Vigncia de l'art. 5 a partir del dia 13 de juliol de 2002.
Vigncia de l'art. 12 a partir del dia 2 de febrer de 2002.
Vigncia a partir del dia 23 de mar de 2000.


Ordenana Fiscal Reguladora de les Taxes per Prestaci de Serveis en els Mercats Municipals.
Vigncia dels arts. 1, 6, 7, 8, 11,12, 13, 14, 15, 16 i 17 a partir del dia 1 de gener de 2012.
Vigncia a partir del dia 1 de juliol de 1991.


Ordenana Fiscal Reguladora de les Taxes per Drets d'Examen i Participaci en Proves Selectives.
Vigncia de l'art. 6 a partir del dia 1 de gener de 2019.
Vigncia de l'art. 6 a partir del dia 1 de gener de 2012.
Vigncia a partir del dia 17 de desembre de 2005.


Ordenana Fiscal Reguladora de les Taxes per Prestaci de Serveis Urbanstics.
Vigncia a partir del dia 17 de novembre de 1998.