Ordenana Fiscal Reguladora:
TAXES PER PRESTACI DE SERVEIS EN EL PLANETARI MUNICIPAL.
Vigncia a partir del dia 15 de juny de 2018.
Vigncia a partir del dia 30 de mar de 2012.
Vigncia a partir del dia 13 de juliol de 2002.


Ordenana Fiscal Reguladora:
TAXA PER PRESTACI DE SERVEIS D'ARREPLEGA DE RESIDUS SLIDS URBANS, TRACTAMENT I ELIMINACI DELS MATEIXOS.
Vigncia a partir del dia 1 de gener de 2018.
Vigncia a partir del dia 1 de gener de 2017.
Vigncia a partir del dia 1 de gener de 2015.


 • 1. Ordenana Fiscal Reguladora:
  TAXES PER ELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXA L'ADMINISTRACI MUNICIPAL A INSTNCIA DE PART.
  ms informacin
 • 2. Ordenana Fiscal Reguladora de:
  TAXES PER PRESTACI DE SERVEIS DE L'REA DE SEGURETAT.
  ms informacin
 • 3. Ordenana Fiscal Reguladora de:
  TAXES PER PRESTACI DE SERVEIS PER INSTRUMENTS AMBIENTALS.
  ms informacin
 • 4. Ordenana Fiscal Reguladora:
  TAXA PER PRESTACI DE SERVEIS DE MATRIMONIS CIVILS.
  ms informacin
 • 5. Ordenana Fiscal Reguladora:
  TAXA PER LA REALITZACI DE DETERMINADES ACTIVITATS URBANSTIQUES.
  ms informacin
 • 6. Ordenana Fiscal Reguladora:
  TAXES PER PRESTACI DEL SERVEI PBLIC PER UTILITZACI DE INSTALLACIONS ESPORTIVES GESTIONADES PEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.
  ms informacin
 • 7. Ordenana Fiscal Reguladora:
  TAXES PER PRESTACI DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS.
  ms informacin
 • 8. Ordenana Fiscal Reguladora:
  TAXES PER DRETS D'EXAMEN I PARTICIPACI EN PROVES SELECTIVES.
  ms informacin
 • 9. Ordenana Fiscal Reguladora:
  TAXES PER PRESTACI DE SERVEIS URBANSTICS.
  ms informacin