Ordenança Fiscal Reguladora:
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ARREPLEGA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DELS MATEIXOS.
Vigència a partir del dia 1 de gener de 2018.
Vigència a partir del dia 1 de gener de 2017.
Vigència a partir del dia 1 de gener de 2015.


 • 1. Ordenança Fiscal Reguladora:
  TAXES PER ELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXA L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL A INSTÀNCIA DE PART.
  más información
 • 2. Ordenança Fiscal Reguladora de:
  TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'ÀREA DE SEGURETAT.
  más información
 • 3. Ordenança Fiscal Reguladora de:
  TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS PER INSTRUMENTS AMBIENTALS.
  más información
 • 4. Ordenança Fiscal Reguladora:
  TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MATRIMONIS CIVILS.
  más información
 • 5. Ordenança Fiscal Reguladora:
  TAXA PER LA REALITZACIÓ DE DETERMINADES ACTIVITATS URBANÍSTIQUES.
  más información
 • 6. Ordenança Fiscal Reguladora:
  TAXES PER PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC PER UTILITZACIÓ DE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES GESTIONADES PEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.
  más información
 • 7. Ordenança Fiscal Reguladora:
  TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS.
  más información
 • 8. Ordenança Fiscal Reguladora:
  TAXES PER DRETS D'EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN PROVES SELECTIVES.
  más información
 • 9. Ordenança Fiscal Reguladora:
  TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL PLANETARI MUNICIPAL.
  más información
 • 10. Ordenança Fiscal Reguladora:
  TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS.
  más información