Ordenana Fiscal Reguladora de les Taxes per utilitzaci privativa o aprofitament especial del domini pblic local per ocupacions del subsl, sl de la via pblica, terrenys d's pblic i vol de la via pblica am determinats aprofitaments.
Vigncia a partir del 28 de juliol de 2021.
Vigncia a partir de l'1 de gener de 2021.
Vigncia a partir del 18 de juliol de 2020.
Vigncia a partir del dia 1 de gener de 2016.
Vigncia a partir del dia 1 de gener de 2014.
Vigncia: arts. 5, 8, 9 i 11 a partir del dia 1 de gener de 2012.
Vigncia: art. 16 a partir del dia 1 de gener de 2009.
Vigncia: arts. 1, 3, 4, 14 i 15 a partir del dia 28 de maig de 2006.
Vigncia: a partir del dia 1 de gener de 1999.


Ordenana Fiscal Reguladora de les Taxes per utilitzaci privativa o aprofitament especial del domini pblic local per la celebraci de mercats extraordinaris.
Vigncia a partir de l'1 de gener de 2021.
Vigncia a partir del 18 de juliol de 2020.
Vigncia a partir de l'1 de gener de 2012.


Ordenana Fiscal Reguladora de la Taxa per utilitzaci privativa o aprofitament especial del domini pblic local, per entrada de vehicles a travs de les voreres i les reserves de via pblica per aparcament, crrega i descrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Vigncia: a partir del dia 1 de gener de 2021.
Vigncia: arts. 2 y 7 a partir del dia 1 de gener de 2019.
Vigncia: arts. 7 i 9 a partir del dia 1 de gener de 2014.
Vigncia: art. 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13 i 18 a partir del dia 1 de gener de 2012.
Vigncia: art. 17 a partir del dia 1 de gener de 2009.
Vigncia: arts. 5, 15 i 16 a partir del dia 1 de gener del 2005.
Vigncia: a partir del dia 1 de gener de 1999.


Ordenana Fiscal Reguladora de les Taxes per utlilitzacions privatives o aprofitaments especials constituts en el sl, subsl i vol de la va pblica, en favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments.
Vigncia: arts. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 i 14 a partir del dia 1 de gener de 2005.
Vigncia: a partir del dia 1 de gener de 1999.