Preus Pblics per:
VENDA DE LLIBRES, PUBLICACIONS I REGISTRES SONORS EDITATS PER L'EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA
Vigncia a partir del 4 de maig de 2012.
Vigncia a partir del 29 de juny de 2018.

Preus Pblics per:
PRESTACI DEL SERVEI D'ESCOLA DE MAT I DE VESPRADA.
Vigncia a partir del 21 de juliol de 2017.
Vigncia a partir de l'1 de gener de 2012.

 • 1. Preus Públics per:
  PRESTACI DEL SERVEI DATENCI DE NECESSITATS BSIQUES DALIMENTACI DURANT LA CAMPANYA DANIMACI DE LESTIU I PROJECTES ESTIVALS.
  ms informacin
 • 2. Preus Públics per:
  VENDA D'ENTRADES PER A ACTIVITATS CULTURALS MUNICIPALS DESENVOLUPADES EN EL TEATRE DEL RAVAL.
  ms informacin
 • 3. Preus Públics per:
  PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE SALA DEL TEATRE DEL RAVAL.
  ms informacin
 • 4. Preus Pblics per:
  UTILITZACI DE LA INSTALLACI MUNICIPAL PALAU DE LA FESTA.
  ms informacin
 • 5. Preus Pblics per:
  PRESTACI DE SERVEIS O REALITZACI D'ACTIVITATS PER L'REA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA.
  ms informacin
 • 6. Preus Pblics per:
  PRESTACI DE DETERMINATS SERVEIS PER PART DEL SERVEI MUNICIPAL DE PREVENCI I EXTINCI D'INCENDIS I SALVAMENT.
  ms informacin
 • 7. Preus Pblics per:
  PRESTACI DE SERVEIS PER USOS I CURSOS DE NATACI EN LES PISCINES PBLIQUES ORGANITZATS PEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE CASTELL.
  ms informacin
 • 8. Preus Pblics per:
  PRESTACI DE SERVEIS PER PARTICIPACI EN COMPETICIONS ESPORTIVES MUNICIPALS ORGANITZADES PER EL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE CASTELL.
  ms informacin
 • 9. Preus Pblics per:
  CELEBRACI DE CICLE DE TALLERS ESPORT I SALUT ORGANITZAT PEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE CASTELL.
  ms informacin
 • 10. Preus Pblics per:
  PRESTACI DE SERVEIS PER CURSOS DE EDUCACI FSICA I INICIACI ESPORTIVA ORGANITZATS PEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE CASTELL.
  ms informacin
 • 11. Ordenana Municipal Reguladora:
  PREUS PBLICS PER PRESTACI DE SERVEIS PER UTILITZACI DEL RECINTE DE LA PRGOLA MUNICIPAL
  ms informacin
 • 12. Ordenana General Reguladora:
  PREUS PBLICS.
  ms informacin
 • 13. Preus Pblics per:
  PRESTACI DEL SERVEI D'ACTA DE TESTIMONI A QU ES REFEREIX L'ARTICLE 474.4 ROGTU.
  ms informacin