Preus Públics per:
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE MATÍ I DE VESPRADA.
Vigència a partir del 21 de juliol de 2017.
Vigència a partir de l'1 de gener de 2012.

 • 1. Preus Públics per:
  PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DE NECESSITATS BÀSIQUES D’ALIMENTACIÓ DURANT LA CAMPANYA D’ANIMACIÓ DE L’ESTIU I PROJECTES ESTIVALS.
  más información
 • 2. Preus Públics per:
  VENDA D'ENTRADES PER A ACTIVITATS CULTURALS MUNICIPALS DESENVOLUPADES EN EL TEATRE DEL RAVAL.
  más información
 • 3. Preus Públics per:
  PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE SALA DEL TEATRE DEL RAVAL.
  más información
 • 4. Preus Públics per:
  UTILITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL PALAU DE LA FESTA.
  más información
 • 5. Preus Públics per:
  PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PER L'ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA.
  más información
 • 6. Preus Públics per:
  VENDA DE LLIBRES I PUBLICACIONS EDITADES PER L'EXCM. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.
  más información
 • 7. Preus Públics per:
  PRESTACIÓ DE DETERMINATS SERVEIS PER PART DEL SERVEI MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT.
  más información
 • 8. Preus Públics per:
  PRESTACIÓ DE SERVEIS PER USOS I CURSOS DE NATACIÓ EN LES PISCINES PÚBLIQUES ORGANITZATS PEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE CASTELLÓ.
  más información
 • 9. Preus Públics per:
  PRESTACIÓ DE SERVEIS PER PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS ESPORTIVES MUNICIPALS ORGANITZADES PER EL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE CASTELLÓ.
  más información
 • 10. Preus Públics per:
  CELEBRACIÓ DE CICLE DE TALLERS “ESPORT I SALUT” ORGANITZAT PEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE CASTELLÓ.
  más información
 • 11. Preus Públics per:
  PRESTACIÓ DE SERVEIS PER CURSOS DE EDUCACIÓ FÍSICA I INICIACIÓ ESPORTIVA ORGANITZATS PEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE CASTELLÓ.
  más información
 • 12. Ordenança Municipal Reguladora:
  PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS PER UTILITZACIÓ DEL RECINTE DE LA PÈRGOLA MUNICIPAL
  más información
 • 13. Ordenança General Reguladora:
  PREUS PÚBLICS.
  más información
 • 14. Preus Públics per:
  PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ACTA DE TESTIMONI A QUÈ ES REFEREIX L'ARTICLE 474.4 ROGTU.
  más información