Delegaci de competncies de l'Alcaldia.

Disposició: Decret de l'Alcaldia.
Aprobació: 6 de juliol de 2015.
Publicació: B.O.P. de Castelló nm. 95, de data 4 d'agost de 2015.
Decret de delegaci de competncies de l'Alcaldia.


Modificaci: Delegaci de competncies en el Regidor de Benestar Social i Dependncia per a declarar la situaci de risc de menors i acordar les mesures tendents a corregir la dita situaci.

Disposició: Decret de l'Alcaldia.
Aprobació: 29 de mar de 2016.
Publicació: B.O.P de Castell, nmero 80, de 7 d'abril de 2016.
Decret de Delegaci de competncies en el Regidor de Benestar Social i Dependncia per a declarar la situaci de risc de menors i acordar les mesures tendents a corregir la dita situaci.


Delegaci en la Junta de Govern Local les funcions que corresponen a l'Alcaldia com a rgan ambiental i territorial municipal per l evaluaci ambiental.

Disposici: Decret de l'Alcaldia.
Aprovaci: 12 de juny de 2018.
Publicaci: B.O.P de Castell, nmero 74, de 21 de juny de 2018.
Decret de Delegaci en la Junta de Govern Local les funcions que corresponen a l'Alcaldia com a rgan ambiental i territorial municipal per l'evaluaci ambiental.

volver