Designaci de Vicepresidents i Vicepresidentes dels Districtes.

Designaci de Vicepresidenta del Districte Nord i Vicepresident del Districte Est.
Disposició: Decret de l'Alcaldessa.
Aprovació: 11 d'octubre de 2018.
Publicació: B.O.P. de Castelló nm. 128, de 25 d'octubre de 2018.
Decret que disposa la designaci de la vicepresidenta del Districte Nord i el vicepresident del Districte Est.


Designaci de Vicepresidents i Vicepresidentes dels Districtes.
Disposició: Decret de l'Alcaldessa.
Aprobació: 16 de setembre de 2015.
Publicació: B.O.P. de Castelló nm. 119, de data 29 de setembre de 2015.
Decret pel qual es designen els Vicepresidents i les Vicepresidentes dels Districtes.


Designaci Vicepresidenta del Districte Sud.
Disposici: Decret de l'Alcaldessa.
Aprovaci: 25 de febrer de 2016.
Publicaci: B.O.P. de Castell nm. 24, de data 25 de febrer de 2016.
Decret pel qual designa la Vicepresidenta del Districte Sud.


volver