De conformitat amb l'article 7.a) de l'Ordenana Reguladora de l'Administraci Electrnica de l'Ajuntament de Castell de la Plana, es dna publicitat del:

- Acord de l'Ajuntament Ple, de data 28 de maig del 2009, d'adhesi de l'Excm. Ajuntament de Castell de la Plana al Conveni Marc de Collaboraci entre la Generalitat, les diputacions provincials i la Federaci Valenciana de Municipis i provncies, en matria d'administraci electrnica en l'mbit de la Comunitat Valenciana, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (D.O.C.V.) nm. 5820, de 4 d'agost del 2008, en el que es preveu la implantaci d'una plataforma d'Administraci Electrnica a qu podran adherir-se les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

- Addenda al conveni marc de collaboraci entre la Generalitat i les diputacions provincials de Valncia, Alacant i Castell i la Federaci Valenciana de Municipis i Provncies, subscrit el 3 de juliol de 2008, en matria d'administraci electrnica en l'mbit de la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, nmero 7116, de data 23 de setembre de 2013.


Conveni de Collaboraci en matria d'Administraci Electrnica subscrit amb l'Ajuntament d'Almussafes en data 1 de febrer de 2013, aprovat per la Junta de Govern Local en la sessi ordinria de 18 de gener de 2013

     Acord.
     Conveni.