Convocatòria per la qual es regula la concessió de dues beques de pràctiques professionals para Diplomats/as o Titulats/as de Grau Universitari en Treball Social en Serveis d'Informació de Serveis Socials de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (convocatòria 2017).Convocatòria de dos beques de formació en pràctiques per a dones supervivents a la violència de gènere.Convocatòria per la que se regula la concessió d'una beca de pràctiques professionals per a Diplomats/as o Titulats/as de Grau Universitari en Treball Social, en el Servei d'informació de Serveis Socials de l'Ajuntament de Castelló. Mes informació i documentació associada en el Portal de la Ciutadania.
Termini de presentació de sol·licituds: De l'11 al 17 d'abril de 2014.