Constituïxen l'estructura bàsica del sistema públic de Serveis Socials. Comprenen recursos, actuacions i prestacions que tendixen a millorar la qualitat de vida de les persones i de la comunitat. Es presten per equips interdisciplinaris.

On es presten.

Els Serveis Socials en l'àmbit local, es presten en els Centres Socials. Els Centres Socials són equipaments de caràcter polivalent formats posa equips interdisciplinaris que donen suport a les prestacions bàsiques. En ells es desenvolupen els programes i els serveis, dirigits a tota la població. En el municipi de Castelló de la Plana existixen 8 Centres Socials descentralitzats, l'objecte del qual és facilitar l'accés de tota la població a estos serveis.

A qui van dirigits.

Els serveis socials van dirigits a tota la població general.

Les prestacions dels Centres Socials.

Es presten les següents :
  • Informació, orientació i assessorament als ciutadans i ciutadanes sobre els seus drets, i els recursos existents en l'àmbit dels Serveis Socials.
  • Prevenció, detecció i anàlisi de les situacions de risc i necessitat social.
  • Desenvolupament de l'associacionisme com a llit per a la cooperació social.
  • Prestació del Servei d'Ajuda a Domicili.
  • Prestació dels Serveis de Convivència i Reinserció Social, com a alternatives al internament en institucions.
  • Cooperació i animació comunitària, estimulant la participació de les entitats socials en els assumptes socials que més directament els afecten.
  • Realització d'aquelles altres actuacions que es determinen.