CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT D'ACTIVITATS I PROJECTES QUE REALITZEN LES ASSOCIACIONS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS SOCIALS, EXERCICI 2017. El termini de presentació de les sol·licituds s'obri el dia 9 de juny i finalitza el dia 28 de juny de 2017.

Per a consultar més informació sobre les convocatòries per a la concessió de subvencions per part de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, destinades al foment d'Activitats i Projectes que realitzen les Associacions i Entitats prestadores de Serveis Socials en la ciutat de Castelló, pot consultar el Portal de la Ciutadania.SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES DE COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT, DURANT L'ANY 2017.

S'obri el termini de presentació de les sol·licituds, des del 2 de maig al 2 de juny de 2017.