Està en: INICI > Bloggeate
Servei BLOGGEATE.
L'Ajuntament de Castelló amb domicili a Castelló, Plaça Major, 1 (des d'ara l'ajuntament) posa a la disposició de la ciutadania el servei municipal d'allotjament de blogs BLOGGEATE (des d'ara Servei BLOGGEATE), i cedeix a l'usuari/allotjat:

1.1.- l'ús d'una URL dintre del domini blog.castello.es per temps indefinit.
1.2.- l'ús del programari d'edició i administració de bitàcores BLOGGEATE basat en l'eina b2evolution.
1.3.- l'allotjament del blog en els servidors de l'Excm. Ajuntament de Castelló.
1.4.- l'ús de la url resultant (exemple: http://blog.castello.es/index.php?blog=xx).

Sota les següents condicions:
1ª.- L'usuari/allotjat no podrà utilitzar el blog per a fins il·lícites. A títol enunciatiu, però no limitatiu, estan expressament prohibides les bitàcores que la seva temàtica, enllaços/connexions, i/o continguts (textos i/o imatges) promoguin, comuniquin o distribueixin, de forma directa o indirecta, permanent o provisional, i/o facin apologia del genocidi, la pornografia infantil, la violència de gènere, la xenofòbia i/o el terrorisme.

2ª.- L'usuari/allotjat no podrà manipular el codi font del programari d'edició i administració de bitàcores posat a la seva disposició. A títol enunciatiu, però no limitatiu, queda expressament prohibit: a)- la introducció de spyware o altre tipus de codi maliciós. b)- La modificació de les plantilles de manera que s'alteri, suprimeixi o substitueixi la imatge corporativa de l'ajuntament i/o dels legítims titulars de drets de propietat industrial i/o intel·lectual. c)- la realització d'activitats comercials.

3ª.- L'usuari/allotjat respectarà els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de tercers.

4ª.- L'usuari/allotjat evitarà la utilització d'expressions vexatòries o degradants per a altres persones (físiques o jurídiques).

5ª.- L'usuari/allotjat no utilitzarà el *blog que l'ajuntament posa a la seva disposició a través del servei Bloggeate, per a calumniar i/o difamar a terceres persones (físiques o jurídiques).

L'Ajuntament de Castelló es reserva el dret de suspendre de manera temporal o definitiva, i sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat al seu servei Bloggeate, en raó de l'eventual necessitat d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora del mateix.

No obstant això la qual cosa, i en atenció als usuaris es procurarà avisar amb antelació de les operacions de manteniment i millora en l'adreça de correu facilitada per l'usuari/allotjat.

L'Ajuntament de Castelló es reserva el dret de suspendre de manera temporal o definitiva a tots aquells usuaris que no compleixin les condicions de l'apartat 1.4.

Versió del contracte: v1-23-maig-2006