De conformitat amb l'article 59 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractaci pblica, els rgans de contractaci acceptaran com a prova preliminar del compliment dels requisits previs per a participar en un procediment de licitaci el denominat document europeu nic de contractaci (d'ara endavant DEUC).

El DEUC, tal com estableix el Reglament d'Execuci (UE) 2016/7 de la Comissi, de 5 de gener de 2016, pel qual s'estableix el formulari normalitzat del document europeu nic de contractaci, consisteix en una declaraci formal de l'operador econmic interessat en la qual se certifica que aquest no es troba en alguna de les situacions en les quals haja de o puga ser excls de la licitaci corresponent, i que compleix amb els criteris de selecci pertinents.

>> DEUC en format paper i PDF.

>> DEUC en format electrnic.


Legislaci relacionada: