Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte itinerari accessible núm 1_01: Planetari- Grau de Castelló de la Plana".

 Núm Gestiona: 40.700/2015 

Órgan de Contractació: Decret Tinent d'Alcalde i Delegat de l'Àrea de Drets i Servicis.

Data adjudicació del contracte: 3 de desembre de 2015.

Adjudicatario: Juan José Sánchez López, SA (JUJOSA). 

Anuncí Adjudicació.

Data Formalització: 4 de desembre de 2015.

Anuncí Formalització.

Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 10 de desembre de 2015.

volver