Contractació tramitació urgent  procediment negociat sense publicitat "Reparació de clots i reposició de voreres en un tram dels carrers Doctor Fleming i Crevillent a Castelló de la Plana".

Nº Expte Gestiona: 29.641/2016

Òrgan de Contractació:  Decret d'Alcalde Delegat de l'Àrea de Govern de Drets i Servicis.
Data publicació en el perfil del contractant (Data de difusió): 29 de novembre de 2016.

Adjudicatari: Pavasal Empresa Constructora, SA.

Data Adjudicació del contracte: 16 de novembre de 2016.

Anunci Adjudicació.

Data de Formalització del contracte: 17 de novembre de 2016.

Anunci Formalització.

volver