Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Adecuación de centro de transformación en la plaza del Mercadillo de Castellón de la Plana

Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Adecuación de centro de transformación en la plaza del Mercadillo de Castellón de la Plana Número d’expedient: 2016/44 G-2016/34680
Òrgan de Contractació: Decret del Tinent d’Alcalde
Adjudicatari: Eiffage Energía, SL
Data de publicació en el Perfil de Contractant (data difusió): 22 de febrer de 2017

Data d’adjudicació del contracte: 27 de diciembre de 2016 

Anuncí Adjudicació


Data de formalització del contracte: 23 de enero de 2017 

- Anuncí Formalització

volver