• 1. Contractació del subministrament de gas en els col·legis i dependències de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, amb base en l'Acord Marc de la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) . Exp. 20.C.15

  más información
 • 2. Contractació, mitjançant procediment obert i tràmit d'urgència, la Implantació de la Gestió Integral del Patrimoni de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.
  más información
 • 3. Contractació del subministrament d'energia elèctrica, amb base en l'Acord Marc de la Central de Contractació de la Diputació de Castelló, per als contractes inclosos en la tarifa 2.1.A., 2.1. DHA., 3.1.A. i 6.1.A. (exp. 3.C.16)

  más información
 • 4. CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE "VALS DE COMPRA" DESTINATS A l'ADQUISICIÓ PER LES PERSONES BENEFICIÀRIES D'AJUDES D'EMERGÈNCIA SOCIAL CONCEDIDES PER L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ, DE PRODUCTES PER COBRIR NECESSITATS BÀSIQUES D'ALIMENTACIÓ I HIGIENE.
  más información
 • 5. Arrendament, sense opció de compra, d’equips informàtics per a les Aules d’Informàtica del Excmo. Ajuntament de Castelló de la Plana. (Expte. 6055/2015 (5.C.15)
  más información
 • 6. Contratación del suministro mediante arrendamiento de pavimento de césped artificial, equipamiento deportivo e instalaciones técnicas para el campo de fútbol de la instalación deportiva Rafalafena de la ciudad de Castellón.
  más información
 • 7. Contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del Arrendament sense opció de compra d'un vehicle (furgoneta).
  más información
 • 8. Contractació, mitjançant procediment obert, del Subministrament de "Vals de Compra" destinats a l'adquisició per les persones beneficiàries d'ajudes d'Emergència Social, concedidas per l'Ajuntament de Castelló, de productes per cobrir necessitats bàsiques d'alimentació i higiene.
  más información
 • 9. Arrendament amb opció de compra de subministrament i serveis associats de terminals TETRA per a la seua utilització en la Xarxa de Comunicacions Digitals d'Emergència i Seguretat de la Comunitat Valenciana (Red COMDES).
  Adjudicació Definitiva: 4 d'octubre de 2010.
  Data de l'Anunci: 13 d'octubre de 2010.
  más información
 • 10. Adjudicació Provisional de l'explotació del SERVEI DE TEMPORADA DE PLATJA consistent en el subministrament, en règim de lloguer, i servei d'un parc aquàtic flotant a la Platja del Gurugú del Terme Municipal de Castelló de la Plana.
  más información
 • 11. Patronat Municipal d'Esports. Subministrament i instal·lació d'equips d'aire condicionat i accessoris per a la climatització del pavelló poliesportiu pavelló Ciutat de Castelló, durant la realització d'un partit de basquetbol el dia 28 de juliol del 2008.
  más información